شهدای ایران shohadayeiran.com

یک لحظه تصور کن اگر نبودند مدافعان حرم این دلهره را امروز نه از سیما بلکه در شهرها و در پشت دیوارهای خانه هایمان باید تجربه می کردیم! تصور یک لحظه آن در حقیقت، لرزه به تنمان می اندازد!
به گزارش شهدای ایران، صحنه سازی و هنر کارگردان و به تصویر کشیدن قوی چهره خشن داعش در قسمت 18 سریال پایتخت 5 نفسها را در سینه ها حبس کرد!


قدمهای دلهره آور داعش و به اسارت رفتن اهل و عیال نقی

قدمهای دلهره آور داعش و به اسارت رفتن اهل و عیال نقی، علاوه بر نقی، رحمت، بهتاش و ارسطو، میلیونها تماشاچی را در پای تلویزیون به استرس کشاند!

یک لحظه تصور کن اگر نبودند مدافعان حرم این دلهره را امروز نه از سیما بلکه در شهرها و در پشت دیوارهای خانه هایمان باید تجربه می کردیم! تصور یک لحظه آن در حقیقت، لرزه به تنمان می اندازد!

با توجه به انتقاداتی که از برخی از قسمتهای این سریال داشته و داریم؛ اما بابت قسمت اخیر در سوریه و بویژه سکانس به اسارت در آمدن اهل و عیال نقی در قسمت 18 و تلنگر به همه مخاطبان ، تشکر و دستمریزاد می گوییم!

به یاد دلاوران وطن،مدافعان حرم، که دشمن را نه در خانه بلکه در کیلومترها دورتر از مرزها سرجایش نشاندند درود می فرستیم و بر روح بلندشان صلوات.


*پلاک دزفول
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار