شهدای ایران shohadayeiran.com

چرا کسی پاسخگو نیست؟
نکته قابل توجه عدم قراردادن نسخه دوم قراردادها به پزشکان توسط شرکت ایثارسلامت (وابسته به بنیاد شهید) می باشد.از آنجایی که طبق قانون و مقررات یک نسخه از هر قرارداد باید دراختیار طرفین قرار گیرد اما مسئولین مربوطه از انجام آن خودداری کرده در مراجعات متعدد نیز هیچ مسئول و مدیری در این شرکت موضوع را برعهده نگرفته و پاسخگو نیست.
سرویس اجتماعی شهدای ایران:پزشکان خانواده شهدا و ایثارگران که در طرح ایثار سلامت به خدمات رسانی پزشکی به جامعه ایثارگری می پردازند از عدم پرداخت حقوق به پزشکان و پرستاران این طرح گلایه کرده و اعلام کردند از این پس از ارائه خدمات پزشکی معذوریم.

بنیاد شهید طلب پزشکان را نمی دهد/خودداری از خدمات درمانی خانواده شهدا!

بنابر این گزارش، بنابر تماس ها و پیگیری های انجام شده، تنی پند از پزشکان طرح ایثار سلامت استان فارس با ابراز گلایه از عدم پرداخت حقوق توسط بیمه دی به پزشکان و پرستاران ادعا کردند از این پس خدمات درمانی نمی دهند. این پزشکان اظهار داشتند: بیمه دی پس از پرداخت و تسویه طلب پزشکان مربوط به ماه های مرداد و شهریور آن هم در مهر ماه! بدهی های مربوطه از مهرماه به بعد را هنوز پرداخت نکرده است.


بنیاد شهید طلب پزشکان را نمی دهد/خودداری از خدمات درمانی خانواده شهدا!

مسئولین بیمه دی  در گفت و گو با خبرنگار شهدای ایران؛ علت این موضوع را عدم تسویه بنیاد شهید با این بیمه عنوان می کنند.
نکته قابل توجه عدم قراردادن نسخه دوم قراردادها به پزشکان توسط شرکت ایثارسلامت (وابسته به بنیاد شهید) می باشد.از آنجایی که طبق قانون و مقررات یک نسخه از هر قرارداد باید دراختیار طرفین قرار گیرد اما مسئولین مربوطه از انجام آن خودداری کرده  در مراجعات متعدد نیز هیچ مسئول و مدیری در این شرکت موضوع را برعهده نگرفته و پاسخگو نیست!

نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر:
آخرین اخبار