شهدای ایران shohadayeiran.com

آیت الله خاتمی مطلب کذب منتشره در نامه جعلیِ منتسب و با سربرگ ستاد انتخاباتی یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری را تکذیب کرد.

شهدای ایران: آیت الله سید احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطلب منتشره در نامه جعلی منتسب و با سربرگ ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری را تکذیب کرد و گفت: مطلب کذب منتشره در نامه جعلی منتسب و با سربرگ ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، مبنی بر برنامه مجلس خبرگان جهت تعیین جانشینی رهبری به نقل از اینجانب را به شدت تکذیب می کنم.

آیت الله خاتمی از اساس این نامه و مطلب منتشره را رد و این رفتار مذبوحانه را از تلاش‌های دشمن که به خیال باطل خود می خواهد از آب گل آلود انتخابات ماهیگیری کند، عنوان کرد.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار