شهدای ایران shohadayeiran.com

لیبرال ها تکه‌ای از پازل سبک زندگی غربی را وارد جامعه می‌کنند و می‌گویند "مگر_حرام_است؟" و با این روش در نهایت در حال پیاده سازی پازل سبک زندگی غربی در جامعه هستند و البته جماعتی مغرض یا ساده لوح با ظواهر مذهبی هم آنها را تایید می‌کنند!!

شهدای ایران:سرویس فرهنگی/حمیدرضا ابراهیمی نوشت:بعضی آقایان که در مقابل حکم حجاب می ایستند و می‌گویند در عصر مدرن جای مسائل ایدئولوژیک نیست ناگهان به موضوع تعطیلی روز شنبه که می‌رسند می‌گویند از علما پرسیدیم می‌گویند حرام نیست!!

از دوران سازندگی به بعد، بارها با این روش گول لیبرال‌ها را خورده‌ایم!!
لیبرالها تکه‌ای از پازل سبک زندگی غربی را وارد جامعه می‌کنند و می‌گویند "مگر_حرام_است؟" و با این روش در نهایت در حال پیاده سازی پازل سبک زندگی غربی در جامعه هستند و البته جماعتی مغرض یا ساده لوح با ظواهر مذهبی هم آنها را تایید می‌کنند!!

واقعیت اینست که سبک زندگی اسلامی مجموعه‌ای تکه تکه نیست بلکه یک منظومه یکپارچه است که حلال و حرام الهی بخشی از آن است و بخش بزرگتری شامل سنت‌ها و اخلاق و آداب و رسوم اسلامی است.

بارها از مدعیان حرف سخیف «ما با اونا کار داریم اونا تعطیلن اونا با ما کار دارن ما تعطیلیم» چه در سطح اتاق بازرگانی و چه کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته شده است که چند پژوهش معتبر و متقن در زمینه این ادعا منتشر کنند ولی نمی‌کنند!!

اگر هم واقعاً تعطیلات روی تعاملات چند بازرگان تاثیر می‌گذارد بهترین راه آن است که در داخل کشور چند بانک یا اداره‌ای که به تعداد تاجر خدمات می‌دهند اصلاً تعطیل نباشند و در تمامی روزها و ساعات هفته به آنها ارائه خدمت نمایند. اما چه لزومی دارد به بهانه چند بازرگان تمامی مشاغل در سبک زندگی خود تغییر بدهند؟

در سبک زندگی اسلامی شنبه آغازین روز هفته و پنجشنبه ششمین روز هفته است.

حمیدرضا ابراهیمی

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار