شهدای ایران shohadayeiran.com

 وحرف آخر اینکه این رها شدگی و بی توجهی مسئولین ؛ عاقبت مناسبی را نشان نمی دهد وهرچه به طرف تابستان برویم قطعا تنش و اتفاقات ناگواری را به همراه خواهد داشت و هنجارشکنان دریده ترازگذشته به خودنمائی خواهند پرداخت .

شهدای ایران:سرویس فرهنگی/ همه ساله درآستانه سال نو نمایشگاه های عرضه کالا وپوشاک درسراسرکشور بویژه تهران برگزارمیگرددکه دونمونه آن درپارک اِرَم وفرهنگسرای اشراق فعال بوده است. 

متاسفانه دراین دونمایشگاه ضمن روزه خواری علنی نسبت به ترویج بی حجابی درکمال وقاحت وبدون نظارت قانون ورها شدگی کامل وبی توجهی نیروی انتظامی وخواب عمیق مسئولین کشوردرحال انجام میباشد .

ظاهراً ؛ اغتشاشات سال گذشته سدِ حیا وعفت وتدین وغیرت جامعه را شکسته وبعلت وادادگی مسئولین روبه افزایش بوده ومجوزی برای هنجار شکنی گردیده است . 
عجیب تراینکه هیچ نظارتی برزنان فروشنده که بعضا باشلوار لی پاره شده بدن نما وبدون روسری ولباسهای مفتضح مشاهده نمی شود . 

بالاخره خط کش بی حجابی وپایان ترویج فساد فرهنگی چه میزان است ؟ ومسئول پاسخگوئی به جامعه متدین چه کسانی میباشند ؟ 
خیلی عجیب است که مسئولین وزارت کشورازافراد متدین وانقلابی بوده وطبق قانون مسئولیت امنیت داخلی را ازهرنظر به عهده دارند اما بیشتر نقش تماشگرراداشته ویا منتظر معجزه فرهنگی می باشند . 

 وحرف آخراینکه این رها شدگی و بی توجهی مسئولین ؛ عاقبت مناسبی را نشان نمیدهد وهرچه بطرف تابستان برویم قطعا تنش واتفاقات ناگواری را به همراه خواهد داشت وهنجارشکنان دریده ترازگذشته به خودنمائی خواهند پرداخت .

خیلی مهم :هیچ اقدام وحضورموثری ازوزارت کشور ونیروی انتظامی ودستگاه قضا دیده نمیشود شایدهم درحال برنامه ریزی اصلاح امور میباشند که مردم ازانها بی خبر هستند که باید اطلاع رسانی درستی انجام شود .  

*فرهادنیا

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار