شهدای ایران shohadayeiran.com

به دلیل به عدم اجرای عدالت از سوی وزارت ارشاد؛
پایگاه خبری "شهدای ایران" بعد از تعطیلی ۷ ساله نمایشگاه مطبوعات و رسانه در کشور و در ادامه عدم اجرای عدالت از سوی معاونت رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعمال جبر در امکان انتخاب غرفه توسط این وزارتخانه و جانمایی در ته سالن مصلی به رسانه ایثار و شهادت کشور با ۱۵ سال سابقه کار که در ۴ دوره نمایشگاه مطبوعات غرفه برتر انتخاب شده و تاکنون ریالی یارانه به این رسانه پرداخت نشده است و تصاحب غرفه های سالن اصلی نمایشگاه "رسانه های ایران" توسط رایتل و ايرانسل  و کیش و قشم و ..... سایر بنگاه های مالی و در نمایشگاه حضور پیدا نکرد. 

 شهدای ایران:سرویس سیاسی/ پایگاه خبری "شهدای ایران" بعد از تعطیلی ۷ ساله نمایشگاه مطبوعات و رسانه در کشور و در ادامه عدم اجرای عدالت از سوی معاونت رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعمال جبر در امکان انتخاب غرفه توسط این وزارتخانه و جانمایی در ته سالن مصلی به رسانه ایثار و شهادت کشور با ۱۵ سال سابقه کار که در ۴ دوره نمایشگاه مطبوعات غرفه برتر انتخاب شده و تاکنون ریالی یارانه به این رسانه پرداخت نشده است و تصاحب غرفه های سالن اصلی نمایشگاه "رسانه های ایران" توسط رایتل و ايرانسل  و کیش و قشم و ..... سایر بنگاه های مالی و در نمایشگاه حضور پیدا نکرد. 

و علی رغم پرداخت ۲۴ میلیون تومان به حساب وزارت ارشاد برای اعتراض به این بی عدالتی تصمیم به عدم حضور فیزیکی در نمایشگاه رسانه گرفته است.
این رسانه از سازمان بازرسی کل کشور تقاضای ایفای حقوق این پایگاه خبری مستقل و مردمی را دارد.پایگاه خبری شهدای ایران در نمایشگاه حضور پیدا نکرد! + جزئیات
پایگاه خبری شهدای ایران در نمایشگاه حضور پیدا نکرد! + جزئیات

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار