شهدای ایران shohadayeiran.com

بازیگر سینما و تلویزیون عنوان کرد؛
متأسفانه ما در حوزه اقتصادی هم مانند حوزه فرهنگ و هنر قابل قبول نیستیم. البته در برخی حوزه ها مانند حوزه نظامی توفیقاتی داشته ایم اما در حوزه فرهنگی و هنری خاصه در حوزه سینما فاصله زیادی با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی داریم که این اتفاق نیازمند یک آسیب شناسی دقیق است.

  شهدای ایران:سرویس فرهنگی/ علیرضا اسحاقی بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص انتظار از مجموعه جشنواره های فرهنگی و هنری فجر انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی بود که باعث ایجاد تحول بنیادین فکری در جامعه شد. قرار بوده در ابتدا به ساکن این انقلاب زیرمتن های فرهنگی کشور را به طور کلی دگرگون سازد و سپس مباحث رونمایی را شامل شود اما جریانات متعدد و بدعمل کردن خودمان سبب شده تا ثبات عمل نداشته باشیم.

بازیگر فیلم های سینمایی «دکل» و «بر بال فرشتگان» افزود: در هر دوره برگزاری جشنواره های مختلف به ویژه جشنواره فجر این پرسش مطرح می شود که ما چقدر توانستیم این رویداد سینمایی را متناسب با اهداف و آرمان های نظام و انقلاب اسلامی برگزار کنیم؟

وی در همین راستا ادامه داد: بدیهی است که انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی بود که باعث ایجاد تحول بنیادین فکری در جامعه شد. قرار بوده در ابتدا به ساکن این انقلاب زیرمتن های فرهنگی کشور را به طور کلی دگرگون سازد و سپس مباحث رونمایی را شامل شود اما جریانات متعدد و بدعمل کردن خودمان سبب شده تا ثبات عمل نداشته باشیم.

این سینماگر سپس فقدان ثبات عمل را تنها معطوف به حوزه فرهنگی و هنری کشور نداست و تصریح کرد: متأسفانه ما در حوزه اقتصادی هم مانند حوزه فرهنگ و هنر قابل قبول نیستیم. البته در برخی حوزه ها مانند حوزه نظامی توفیقاتی داشته ایم اما در حوزه فرهنگی و هنری خاصه در حوزه سینما فاصله زیادی با اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی داریم که این اتفاق نیازمند یک آسیب شناسی دقیق است.

وی که با سینماپرس گفت و گو می کرد، با تأکید بر اینکه جشنواره ها فقط فرصتی برای دورهمی شده اند خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم ایده آلی و آرمانی نگاه کنیم باید بگوییم امروزه یعنی در سال ۱۴۰۲ سینمای جمهوری اسلامی ایران در تراز انقلاب اسلامی نیست و فاصله شگرفی میان این سینما و آن سینمای آرمانی وجود دارد.

بازیگر فیلم های سینمایی «مدیترانه» و «حماسه دره شیلر» در خاتمه اظهار داشت: در واقع هر سال یکی دو کار در جشنواره هستند که از زاویه سینمای استراتژیک می توانیم آن ها را مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم اما مابقی آثار بر اساس سیاست روشنی طراحی نمی شوند و بر اساس سیاست های خود اشخاص و نهاد و سینماگران هستند که این رویه و این نگاه نیازمند تغییرات اساسی است.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار