شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش    شهدای ایران،نشریه عبری زبان یدیوت آهارنوث نوشت عبدالملک رهبر مرموزی است که از شبه نظامیان با صندل یک ارتش ساخت.


رهبری که از شبه نظامیان یک ارتش ساخت

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار