شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش     شهدای ایران، یکی از کاربران فضای مجازی نوشت:دنیا باید جلوی جمهوری اسلامی تعظیم کند، کی فکر می کرد که یک روز آمریکا آتقدر کتک خورش ملس باشد.


دنیا باید جلوی جمهوری اسلامی تعظیم کند

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار