شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۲۳۹۵۸۰
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۸
یادداشت؛
اکنون سئوال اینجاست چگونه در شرایطی که از ابتدای جنگ غزه 3891 مورد تظاهرات در 92 کشور جهان برگزار شده و همچنان ادامه دارد؛ جامعه شناسان غرب‌گرای‌داخلی، نسبت به این موضوع_که در سطحی جهانی درحال وقوع است_ بی‌توجه هستند؟ و چگونه این تمایل جهانی به آرمان فلسطین و خشم عمومی علیه اسرائیل، بدون تحلیل و تفسیر، از سوی این افراد باقی مانده است!؟

 شهدای ایران:سرویس سیاسی/دکتر علی قاسمی در یادداشتی نوشت:

 ۱. بعد از رویداد بزرگ طوفان‌الاقصی و استمرار مقاومت‌ حماسی مردم غزه، آنچه اکنون در عرصه حیات اجتماعی جهان، کاملاً مشهود است؛ شکل‌گیری خیزش ملت‌های جهان، علیه رژیم کودک‎کش صهیونیستی است. موضوعی که از متن جوامع مختلف در وسعت زیست جهانی، اتحاد اجتماعی حول فلسطین را به همراه داشته است‌. درحقیقت این خیزش مردمی، یارگیری جهانی برای آرمان فلسطین و انزجارجهانی علیه رژیم صهیونیستی است؛ روندی فعال که قدرت زایش رویدادهای مشابه در سایر نقاط جهان را ایجاد کرده‌ است.

۲. به اعتراف مرکز امنیت داخلی اسرائیل، ۹۵ درصد تظاهرات‌های جهان، اکنون در حمایت از فلسطین و ضد اسرائیل است. درواقع از زمان اعلام «روز خشم» توسط حماس در 13 اکتبر تعداد تظاهرات‌های ضد اسرائیلی در دنیا به شکل قابل توجهی افزایش یافته و درحال حاضر ۹۵ درصد این تظاهرات‌ها در حمایت از فلسطین و ضد اسرائیل است. قطعا این حجم از مشارکت‌های مردمی در سراسر جهان تاکنون بی‌سابقه بوده‌ و استمرار این رویدادها، شکل گیری یک روند ضدصهیونیستی در عرصه جهانی را بوجود آورده است.

۳. اکنون سئوال اینجاست چگونه در شرایطی که از ابتدای جنگ غزه 3891 مورد تظاهرات در 92 کشور جهان برگزار شده و همچنان ادامه دارد؛ جامعه شناسان غرب‌گرای‌داخلی، نسبت به این موضوع_که در سطحی جهانی درحال وقوع است_ بی‌توجه هستند؟ و چگونه این تمایل جهانی به آرمان فلسطین و خشم عمومی علیه اسرائیل، بدون تحلیل و تفسیر، از سوی این افراد باقی مانده است!؟

۴. در پاسخ به این سئوال باید اذعان نمود، تجربه ثابت کرده‌، جامعه شناسان غرب‌گرای داخلی، در برخورد با مسائل و رویدادهای داخلی و خارجی، چنانچه این مسائل جنبه دین‌گریزی و انقلاب‌ستیزی، داشته باشد، سریعاً به‌میدان آمده و با تکیه بر نظریات وارداتی_که چند سده از تاریخ انقضای آن‌ها نیز گذشته است_ صغری و کبری می چینند که جامعه با تغییرات بنیادین روبرو شده‌ و آرمان مقاومت درحال انزواست. همین جماعت بعضاً از یک قاب تصویر نتیجه می‌گیرند، مردم ایران از اسلام و آرمان‌های انقلاب روی‌گردان شده‌ و از هرگونه مقاومت دربرابر استکبار و صهیونیزم خسته شده اند. حال‌آنکه همین افراد بارها و بارها در برابر هزاران تصویر، روایت و رویداد عظیم مردمی در سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی_که نشان از هواداری مردم از انقلاب‌اسلامی و گرایش حداکثری به دینداری و مناسک اسلامی است_ سکوت می‌نمایند.

۵. لذا در تحلیل رفتار جامعه‌شناسان غرب‌گرا، باید گفت، این جماعت اگر هر مسئله‌ یا رویدادی حتی در وسعت جهانی بروز و نمود پیدا کند، چنانچه علیه منافع نظام سرمایه‌داری و تمدن غرب باشد، به آن ضریب چندانی نمی‌دهند؛ بالعکس اگر هر مسئله‌یا رویدادی ولو به‌شدت کوچک، که ظرفیت تخریب یا تضعیف جهان اسلام، جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی در آن وجود داشته باشد، حتما مورد عنایت، زخم‌زبان، نیش و کنایه و تحلیل‌های مخرب قرار می‌دهند.

۶. درحقیقت چرخش نظم جهانی و تضعیف هژمونی آمریکا که اکنون در درحال وقوع است، برای این روشنفکران و جامعه‌شناسان غربگرا_که سالها نسخه علاج مشکلات دنیا را در غربی شدن میدانند_ به شدت سخت و باور نکردنی است. لذا در شرایط فعلی، این سکوت درحالی است که تاکنون دست کم در ۹۲ کشور جهان، تظاهرات‌های مستمر در حمایت از فلسطین درحال برپایی است و این رویدادها را به روندی جهانی علیه جبهه عبری_ غربی تبدیل ساخته است. بدون شک این روند اجتماعی که در سطحی جهانی، حول آرمان فلسطین شکل گرفته است، آغازی بر تغییرات بزرگ در زیست بوم اجتماعی_سیاسی جهان است که نظم جهانی فعلی را تغییر خواهد داد؛ ولو اینکه این جماعت واپس‌گرای غرب‌زده بخواهد ببیند یا نبیند!

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار