شهدای ایران shohadayeiran.com

درسایه بی تفاوتی و بی غیرتی برخی مسئولان؛
در زمانی که همه فرهیختگان و اندیشمندان دنیا وتمام دانشجویان دانشگاه های بزرگ دنیا از خواب غفلت بیدار شده وهر روز تجمعات گسترده ای تشکیل داده و علیه سردمداران مستکبردنیا و جنایت های اسرائیل  تجمعات مختلف تشکیل می دهند تعدادی از  دانشجویان دانشگاه های ایران  با پول بیت المال و درسایه بی غیرتی برخی مسئولان مشغول جولان هرزه گی و ولنگاری و لمپن بازی در دانشگاه های کشورهستند.

شهدای ایران:سرویس فرهنگی/آنچه مشاهده می کنید؛ تصاویری است مشمئز کننده که شنیده شده  مربوط به دانشگاه تهران  است والبته  اینکه این تصاویرمتعلق به دانشگاه تهران هست ما تایید یا رد نمی کنیم اما اگر این تصاویر مربوط به دانشگاه تهران و یا هر دانشگاهی در کشور باشدذکرچند نکته ضروری هست:

تعداد بازدید : 32

 

اولا:باید تاسف خورد به حال مسئولین دانشگاه مربوطه و حراستش  و همچنین بر سر جنازه غیرتشان فاتحه خواند...!!!

ثانیا؛ در زمانی که همه فرهیختگان و اندیشمندان دنیا وتمام دانشجویان دانشگاه های بزرگ دنیا از خواب غفلت بیدار شده وهر روز تجمعات گسترده ای تشکیل داده و علیه سردمداران مستکبردنیا و جنایت های اسرائیل  تجمعات مختلف تشکیل می دهند تعدادی از  دانشجویان دانشگاه های ایران  با پول بیت المال و درسایه بی تفاوتی و  بی غیرتی برخی مسئولان مشغول جولان هرزه گی و ولنگاری و لمپن بازی در دانشگاه های کشورهستند.

ثالثا؛ بررسی وضعیت اخلاقی دانشگاه های کشور گویای فاجعه اخلاقی وابتذال شدید درمراکز دانشگاهی وعلمی کشور وفاصله گرفتن دانشگاه ها و مراکز علمی از  ارزشها و حتی رکود شدید علمی در دانشگاه ها به نسبت سالهای گذشته و وضعیت  نرم جهانی در دنیا هست. قرار بود دانشگاه های ما مرکز پرورش متخصصان انقلابی و دلسوز باشند اما تبدیل به مراکز پرورش ولنگاران و معتادان و.... شده اند.

یقینا همه ی مسئولانی که مسبب بروز این صحنه های مشمئز کننده هستند و مسئولانی که با بی غیرتی تمام، این صحنه ها را می بینند و دم بر نمیارن وبا سکوتشون این مسائل را تایید و ترویج میکنند خائن به انقلاب و خون شهدا هستند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار