شهدای ایران shohadayeiran.com

همزمان با جنگ فلسطینیان با اسرائیل؛
آنان حتی در این برهه نیز به جای دفاع از مظلومیت مردم فلسطین که شدت ظلم و ستم در قبال این ملت و این مردم در طی 80 سال قابل مقایسه با هیچ ملت و مردمی نیست، بیشتر دغدغه جنگ اوکراین و غرب را داشته و دارند. مضحک‌تر آنکه آنان اشغالگری تاریخی و نسل‌کشی و جنایات وحشتناک رژیم صهیونیستی را در حد درگیری دو طرف یک جنگ پایین می‌آورند.

 
 شهدای ایران:سرویس سیاسی/روزنامه زنجیره ای  اصلاح طلب "اعتماد" به مدیر مسئولی الیاس حضرتی فعال اصلاح طلب،  در شماره روز گذشته 17 مهرماه خود و در یادداشتی با عنوان برخورد دوگانه در دفاع از مظلوم اظهار می‌دارد: «اما آیا باید وقتي مسلمانان در نقطه‌اي ديگر توسط حكومت دوست كشته مي‌شوند، سكوت كرد؟ نمي‌شود تجاوز و اشغالگري را در فلسطين محكوم كرد، اما هجوم ارتش روسيه به اوكراين را در راستاي بهبود اوضاع منطقه قلمداد كرد و بسياري از چراهاي ديگر. آنچه باعث عدم همدلي جامعه ايران با مردم فلسطين مي‌شود، مجموعه‌اي از استانداردهاي دوگانه و تناقض‌هاست كه در چنين مواقعي به رخ كشيده مي‌شود. چيزي به نام ظلم خوب و ظلم بد، متجاوز و اشغالگر خوب و متجاوز و اشغالگر بد وجود ندارد. ظلم و تجاوز و اشغالگري يك معني بيشتر ندارد و ظالم، ظالم است.»

شدت عاشقی مدعیان اصلاحات نسبت به غرب مثنوی هفتاد من است. آنان در اوج مسئله فلسطین و جنگ صهیونیست‌ها با مردم فلسطین و مقاومت، دغدغه اوکراین را دارند. حتی اغلب تیترها و یادداشت‌های اخیر روزنامه‌های زنجیره‌ای حالتی دوپهلو دارد. آنان حتی در این برهه نیز به جای دفاع از مظلومیت مردم فلسطین که شدت ظلم و ستم در قبال این ملت و این مردم در طی 80 سال قابل مقایسه با هیچ ملت و مردمی نیست، بیشتر دغدغه جنگ اوکراین و غرب را داشته و دارند. مضحک‌تر آنکه آنان اشغالگری تاریخی و نسل‌کشی و جنایات وحشتناک رژیم صهیونیستی را در حد درگیری دو طرف یک جنگ پایین می‌آورند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار