شهدای ایران shohadayeiran.com

 به گزارش  شهدای ایران،سرویس اطلاعاتی MI6 برای هر پوند پرداختی، از شما توقع انجام ماموریتی را خواهد داشت. دانه‌هایی که پاشیده شده، مجانی نیست و هزینه‌ها در دفتر پرداخت‌ها ثبت شده است. قبل شما هم، خیلی‌های دیگر بوده‌اند که به خیال دور زدن سرویس در سر بزنگاه، به کاسه عسل افتاده‌اند. پیش از بافتن رویا و به راه افتادن آب از دهان، در خیانت به مردم خود تجدیدنظر کنید!

پی‌نوشت: گاهی هم باید از آن طرف دید. مرغ دانا چون به دام افتد تحمل بایدش. به جز مرگ؛ تقریباً بقیه چیزها، چاره دارند...

*سعید شهرابی فراهانی/ تحلیل گر سیاسی امنیتی، بین الملل 

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار