شهدای ایران shohadayeiran.com

قدومی در گفت و گو با شهدای ایران:
نماینده حماس در تهران گفت:  تظاهرات داخلی علیه سیاست های دولت نتانیاهو،  از درون مانند موریانه ای باطن پوسیده رژیم صهیونیستی را از بین خواهد برد.

خالد قدومی نماینده حماس در تهران در خصوص وضعیت حاکم بر اراضی اشغالی و قدرت جبهه مقاومت، در گفت و گو با خبرنگار سرویس بین الملل  پایگاه خبری   شهدای ایران اظهار کرد:  غده سرطانی جهان اسلام با ویروس بحران داخلی چرکین شده و در حال نابوده است. 

نماینده حماس در تهران ادامه داد:  تظاهرات داخلی علیه سیاست های دولت نتانیاهو،  از درون مانند موریانه ای باطن پوسیده رژیم صهیونیستی را از بین خواهد برد. 

قدومی تأکید کرد:  دولت نتانیاهو همانند ساختار جعلی این رژیم غاصب مشروعیت ندارد و آنها دنبال ادامه دامنه جنایات خود هستند. 

نماینده حماس در تهران با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با کابوس قدرت مقاومت حیات نامشروعش را ادامه می دهد،  تصریح کرد:  جبهه مقاومت در بستر وحدت و اتحاد هر روز نسبت به گذشته قدرتمند تر می شود. 

قدومی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی شکست دیگری را در منطقه جنین تجربه کرد،  گفت:  رژیم صهبونیستی در مقابل قدرت مقاومت خار و ذلیل شده است. 

نماینده حماس در تهران اظهار داشت:  رهبر معظم انقلاب،  همواره در دیدارها و سخنرانی های مختلف راهبردهای اساسی و مهمی را در بحث افزایش قدرت مقاومت بیان می فرمایند که همواره نصب العین راه مقاومت است. 

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار