شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش    شهدای ایران،محمد امینی رعیا و محسن مقصودی در دو توئیت به تبیین دو رانت بی منطق به اتاق بازرگانی پرداختند.


دو رانت بی منطق به اتاق!

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار