شهدای ایران shohadayeiran.com

ابوالفضل ظهره وند در گفت و گو با شهدای ایران عنوان کرد؛
سفیر سابق ایران در افغانستان و ایتالیا با اشاره به خشونت در اشکال مختلف، واقعیت امروز صخنه فرانسه، دیکتاتوری پلیس در این کشور را سیاستی کنه برشمرد و گفت: موارد مختلفی از برخورد خشونت بار پلیس فرانسه با اقلیت‌های مذهبی در گذشته وجود دارد.

ابوالفضل ظهره‌وند سفیر سابق ایران در افغانستان و ایتالیا در گفتگو با خبرنگار سرویس بین الملل پایگاه خبری شهدای ایران، در خصوص اتفاقات و اعتراضات فرانسه، اظهار کرد: پلیس فرانسه بی توجه به حقوق شهروندی با مسئولیت مستقیم به جوانی از اقلیت‌های نژادی و سیاه پوست شلیک می کند و این اقدام روح تبعیض آمیز فرانسویان و فشار بروی مهاجرین و مردم را نشان می دهد.

سفیر سابق ایران در افغانستان و ایتالیا با تأکید بر اینکه این اتفاف به کانون عقده گشایی و اعتراضات مردمی تبدیل شده است، گفت: قطعاً این موضوع تسرّی پیدا خواهد کرد.

ظهره‌وند با بیان اینکه برخلاف تمام نُرم‌های ادعایی دفاع از حقوق بشر و برابری حقوق انسان‌ها، فرانسه کاملاً نژاد پرست است، تصریح کرد: برخلاف دورغ‌های قبل، نگاه تبعیض آمیز بر آزادی مذاهب در فرانسه وجود دارد و فشار زیادی بروی مسلمانان را شاهد هستیم.

سفیر سابق ایران در افغانستان و ایتالیا روشن نبودن آینده طبقه متوسط و کارگر، افزایش فشار بر بدنه اجتماعی در بحث سن بازنشستگی، را هیزم‌های زیر خاکستر اعتراضات اخیر در فرانسه برشمرد و اضافه کرد: مکرون در برخورد با این موج اعتراضات درون خفته در سطح ملی سردرگم مانده است.

ظهره‌وند با اشاره به خشونت در اشکال مختلف، واقعیت امروز صخنه فرانسه، دیکتاتوری پلیس در این کشور را سیاستی کهنه برشمرد و گفت: موارد مختلفی از برخورد خشونت بار پلیس فرانسه با اقلیت‌های مذهبی در گذشته وجود دارد.

سفیر سابق ایران در افغانستان و ایتالیا با نگاهی هم به فضای حاکم بر جنگ اوکراین، با تأکید بر اینکه 

 مَکرون، سخاوتمندانه در جنگ اوکراین کمک مالی و تسهیلاتی به  زلینسکی می‌کند، اظهار داشت: آتش را امریکا در این موضوع به راه انداخته است و در مجموع به هم ریختگی سیاست‌های داخلی و خارجی در فرانسه و اروپا شاهد هستیم.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار