شهدای ایران shohadayeiran.com

اینان چنان پیلیه ای دور شما تنیده اند که نه صدای ایثارگران به شما می رسد و نه پیام شما به مخدومانتان. نه اجازه می دهند متوجه شوید ایثارگران دردمند چه می گویند و نه ایثارگران از کارهای کرده و نکرده شما مطلع می شوند...

 شهدای ایران:بهروز ساقی از جانبازان دوران دفاع مقدس و مدیر مسئول پایگاه خبری فاش نیوز طی یادداشتی خطاب به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نوشت:
آقای دکتر قاضی زاده این روزها بجای درگیری با مسایل و مشکلات ایثارگران، به یمن اطرافیان خود وارد درگیری با خود ایثارگران گردیده است! متأسفانه شکایت و پرونده‌سازی علیه ایثارگران و بدگمانی به آنان و برخوردهای ناصواب با مسائلشان از جمله مواردی‌ست که مبین این قضیه است.

جناب قاضی زاده با بکارگیری افراد ضعیف، بی‌توجه به صداقت در رفتار و گفتار، نابلد در رفتار با ایثارگران و البته بعضا افراد مسئله‌دار، و استقرار آنان در اطراف خود، خود را کانالیزه کرده اید و این افراد بی صداقت بعضا سر خود شما هم کلاه می گذارند و سردرگمتان می کنند.

اینان چنان پیلیه ای دور شما تنیده اند که گویی نه صدای ایثارگران به شما می رسد و نه پیام شما به مخدومانتان. نه اجازه می دهند متوجه شوید ایثارگران دردمند چه می گویند و نه ایثارگران از کارهای کرده و نکرده شما مطلع می شوند.

تنظیم رابطه بین شما و مخدومانتان به دست افراد ناصالح، ناصادق و بدرفتار افتاده و روز به روز شکاف و نقار بین ایثارگران با ریاست بنیاد عمیق‌تر و عمیق‌تر می گردد. خود شما نیز در فرصت هایی که برای مواجهه بی واسطه و رودررو با ایثارگران پیدا می کنید متأسفانه آن گیرایی و پذیرایی و خوش رویی و روی خوش را ندارید که اصولا رابطه و مفاهمه ای بین دو طرف برقرار گردد.

بارها گفته ایم که در حد ایده و نظر هیچ کدام از روئسای بنیاد تا کنون و به طور کلی به اندازه شما درک درستی از مسائل و مشکلات ایثارگران و تحول در ساختار معیوب سازمان بنیاد نداشته اند. اما اجرای این منویات بحث دیگری‌ست و این که تا کنون این ایده ها عملی شده یا نه و این که در چه مرحله ای‌ست مشخص نیست. اگر هم کاری و اصلاحی شده که لابد شده، برای ایثارگران ملموس نبوده است.

در زمینه انتصاب ها، جابجایی ها و چینش مدیران که نقطه امیدبخشی به چشم نمی خورد؛ زیرا بسیاری افراد منصوب شده در حد و شأن این نهاد انقلابی و ارزشی نیستند و بسیاری از مدیرانی هم که کنار گذاشته شده اند، اگر هم مشکلاتی داشته اند با افراد بهتر از آنان جایگزین نگردیده اند.

کار به جایی رسیده است که حتی حامیان شما هم در مقابل این روند معیوب مدیریتی در بنیاد، در مقابل منتقدانتان خلع سلاح شده و روز به روز بیشتر ریزش می کنند.

شما حتی عناصر ایثارگر با تجربه و دلسوزی را که به کمک طلبیده بودید، با بی‌مهری و پرونده‌سازی از خود رانده اید؛ در صورتی که مشورت با این گونه افراد و ایثارگران مطلع، متخصص و با تجربه یکی از خواسته ها از شما و وعده های بر زمین مانده شما بوده است. تا کی می خواهید دوست را دشمن و دشمن را دوست قلمداد کنید؟!

روابط عمومی تعطیل، و تیم رسانه ای نارسا و کارنابلدتان - که هر دو را دربست تحویل رئیس دفترتان داده اید و این یعنی خواندن فاتحه این دو بخش لازم و ضروری -  متأسفانه دارد بلایی بر سر شخص شما، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و خود ایثارگران می آورد که اگر در اصلاح امور و راندن افراد مشکوک از اطراف خود دیر بجنبید، حیثیتی برای خود و سابقه‌تان باقی نخواهد ماند و باید فاتحه زندگی سیاسی خود را هم بخوانید.

جناب قاضی زاده، گر نیک بنگرید خواهید دید که زبان تند اما صریح هم‌رزمان ایثارگرتان که از اطرافیان شما ضربه خورده و می خورند، برای شما و البته برای رفع مشکلات ایثارگران مفیدتر است. تعامل با مخدومان نیاز مشترک و ضروری شما و ایثارگران است.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار