شهدای ایران shohadayeiran.com

درگیری میان ارتش سودان و نیروهای مسلح پشتیبانی سریع در ام درمان و جنوب خارطوم مجددا آغاز شده است.

به گزارش   شهدای ایران،درگیری میان ارتش سودان و نیروهای مسلح پشتیبانی سریع در ام درمان و جنوب خارطوم مجددا آغاز شده است.

این درگیری با انواع تسلیحات سنگین و سبک انجام شد و با پرواز گسترده جنگنده های ارتش در خارطوم و شنیده شدن صدای توپخانه و انفجارهای قوی همراه بود.

شاهدان عینی نیز گفتند که ارتش سودان ایالت خارطوم را از همه طرف محاصره کرده است.

افزایش شدت درگیری میان نیروهای ارتش و پشتیبانی سریع باعث افزایش نگرانی اهالی خارطوم شده است.

شهر ام درمان نیز شاهد درگیری شدید و شنیده شدن صدای انفجار و پرواز گسترده جنگنده هاست.

یاسر عرمان سخنگوی نیروهای آزادی و تغییر در سودان گفت که جنگ در این کشور با استفاده از سلاح های سنگین و توپخانه دوربرد در مناطق پرجمعیت در جریان است که به همین علت نسبت به پیامدهای منفی آن برای غیرنظامیان سودانی هشدار داد.

وی افزود: درگیری میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع تشدید شده که امکان دارد باعث افزایش تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت ها و خانه های مردم شود.

عرمان نسبت به مطرح شدن ایده تجزیه سودان به عنوان راه حل بحران در این کشور هشدار داد و آن را عامل نابودی اتحاد کشور، انسجام ملی و فروپاشی کشور توصیف کرد.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار