شهدای ایران shohadayeiran.com

هشدار کاربران؛
انتظار عمومی از شبکه های داخلی، محیطی به دور از موضوعات نگران کننده است اما متاسفانه به نظر می رسد نظارتی بر این پلتفرم ها نیست یا حداقل معیارهای نظارت و ممیزی شفاف نیست. زیرا مشخص نیست که براساس چه معیاری ترویج روابط بین دختر و پسر ایرادی ندارد.
سرویس فرهنگی   شهدای ایران:برخی از کاربران نسبت به وجود محتواهای غیراخلاقی در پلتفرم‌های داخلی به ویژه روبیکا هشدار داده‌اند. این در حالی است که والدین با اطمینان از بومی بودن این پلتفرم‌ها، امکان استفاده بدون محدودیت از آنها را به فرزندان می‌دهند.


وجود محتواهای غیراخلاقی در پلتفرم‌های داخلی/ دیگر چه فرقی با اینستاگرام دارد؟

به نقل از فارس،  وجود مواردی از محتواهای غیراخلاقی در پلتفرم های داخلی موجب نگرانی برخی کاربران شده است. بیشترین مورد نیز درباره پلتفرم روبیکا بوده است.

اگر در بخش ویترین روبیکا و روبینو جست وجویی کنید با مواردی از محتواهای غیراخلاقی مواجه می شوید که تعجب خواهید کرد. این در حالی است که والدین با اطمینان از بومی بودن این پلتفرم ها، امکان استفاده بدون محدودیت از آنها را در اختیار فرزندان می گذارند.

انتظار عمومی از شبکه های داخلی، محیطی به دور از موضوعات نگران کننده است اما متاسفانه به نظر می رسد نظارتی بر این پلتفرم ها نیست یا حداقل معیارهای نظارت و ممیزی شفاف نیست. زیرا مشخص نیست که براساس چه معیاری ترویج روابط بین دختر و پسر ایرادی ندارد.

در صفحات و کانال ها، ویدئوهایی در قالب طنزهای مروج بدحجابی و روابط آزاد و ... دیده می شود.

اگر شبکه های اجتماعی داخلی بر ادامه این راه اصرار داشته باشند نتیجه همان تبدیل شدن به فضای اینستاگرام است
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار