شهدای ایران shohadayeiran.com

قوه قضائیه از انتشار یک نامه جعلی درباره پرونده فوت مرحومه مهسا امینی خبر داد.
به گزارش شهدای ایران، دقایقی پیش یک نامه جعلی منتسب به قوه قضائیه درباره پرونده فوت مرحومه مهسا امینی در فضای مجازی منتشر شده است که نگارندگان آن به صورت ناشیانه حتی ابتدایی‌ترین اصول نامه نگاری را نیز رعایت نکرده‌اند.

جعل نامه منتسب به قوه قضائیه بدون تاریخ و سربرگ

بنا بر این گزارش، نامه جعلی منتشر شده که یک گروه مدعی هک آن شده است، فاقد سربرگ قضایی و شماره نامه بوده و حتی جاعلان تاریخ نامه را نیز مد نظر قرار نداده‌اند.

 

نامه جعلی منتسب به قوه قضائیه

جعل نامه منتسب به قوه قضائیه بدون تاریخ و سربرگبه علاوه، ادبیات به کار برده شده در این نامه از سطحی بسیار پایین برخوردار بوده و هیچ قرابتی با ادبیات مرسوم در نامه‌نگاری قضایی و حقوقی ندارد.

برای نمونه یکی از از تناقضات فاحش این نامه جعلی آنجاست که در ابتدای نامه آمده است که مهسا امینی در بیمارستان بستری شده و در پایان نامه از وی با عنوان «متوفی» یاد می‌شود.

همچنین جاعلان ناشی که اقدام به انتشار این نامه جعلی کرده‌اند، از فونتی استفاده کرده‌اند که هیچگاه در نامه‌نگاری اداری از آن استفاده نمی‌شود.

از دیگر مشخصات جعلی بودن نامه، بدون امضا بودن آن است که جاعلان از قلم انداخته‌اند.

گفتنی است محتوای ادعایی این نامه نیز از اساس کذب بوده و براساس گزارش رسمی اولیه پزشکی قانونی در خصوص پرونده مرحومه مهسا امینی، در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار