شهدای ایران shohadayeiran.com

امروز عربستان اعلام کرد فردی تحت تعقیب درجده عربستان بهنگام دستگیری خود را منفجر کرده است ودراین حادثه چند نفر دیگر نیز اسیب دیده اند
به گزارش   شهدای ایران ،امروز عربستان اعلام کرد فردی تحت تعقیب درجده عربستان بهنگام دستگیری خود را منفجر کرده است ودراین حادثه چند نفر دیگر نیز اسیب دیده اند.
عملیات انتحاری درجده سعودی اما واگرها؟


تحلیل:

-حسب اعلام منابع سعودی فرد انتحاریعبدالله بن زاید عبدالرحمن البکری الشهری نام دارد .دراعلام منابع رسمی سعودی جز ذکر یک نام ونسبت دادن تعلق او به جماعتی 9نفره اطلاعات بیشتری ازاو فاش نشده است.سوال اول دراین خصوص انکه چرا درحالی که این حادثه درروز 4شنبه اتفاق افتاده است تاکنون خبری ازان منتشر نشده است

-دومین نکته دراین ماجرا انکه برغم گسترده بودن فعالیتهای مردم سعودی درفضای مجازی وبویژه توئیتر وفیس بوک چرا هیچ خبر،عکس یا واکنشی نسبت به این مساله از4شنبه گذشته تا امروز دراین شبکه ها وفضای رسانه ای عربستان منعکس نشده است ؟ایا این بمعنای ترس شدید مردم عربستان ازتحمل عقوبات حضور ازادانه درفضای مجازی ازیکسو وغلبه وسیطره دولت سعودی برشفافیت وازادی اطلاعات و رسانه دراین کشور نیست

-سعودی ازتعلقات این فرد سخنی بمیان نیاورده است تا ضمن کوچکنمایی مساله ازبیان حجم وعدد مخالفان حکومت که البته کم تعداد هم نیستند وبعضا درزندانهای سعودی بجرم اختلاف عقیده با حاکمیت بسر میبرند و یا فراری ازکشور هستند پرهیز کرده باشد

-دریک نگاه ساده فرد انتحاری اساسا هدفی خاص را ازمنفجر کردن خود دنبال میکند جالب انکه حکومت سعودی درخصوص این مساله سکوت اختیار کرده است واز هدف او درجده ودربعد الظهر 4شنبه هیچ سخنی بمیان نیاورده است

-بنظر میرسد درپشت ماجرای 4شنبه جده انبوهی ازاطلاعات والبته نگرانیها ازناحیه حکومت سعودی وجود داشته باشد .برای دستیابی به این اطلاعات بایستی منتظر بود ودید منابع مخالف سعودی چگونه به تفسیر ان خواهند پرداخت.

*العالم
نظر شما
نام:
(ضروری نیست)
ایمیل:
(ضروری نیست)
* نظر: