شهدای ایران shohadayeiran.com

موسسه موساد با انتشار تصویری از ابراهیم رئیسی در کنار شهید قاسم سلیمانی، نوشت «آن‌ها با هم شیرین به نظر می‌رسند؛ آن‌ها باید یک دیدار دیگر انجام دهند»! و بدین‌ ترتیب رئیسی را تهدید به ترور کرد.
به گزارششهدای ایران ،اکانت توئیتری منسوب به موساد آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور ایران را به ترور تهدید کرد.

موسسه موساد با انتشار تصویری از ابراهیم رئیسی در کنار شهید قاسم سلیمانی، نوشت «آن‌ها با هم شیرین به نظر می‌رسند؛ آن‌ها باید یک دیدار دیگر انجام دهند»! و بدین‌ ترتیب رئیسی را تهدید به ترور کرد.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار