شهدای ایران shohadayeiran.com

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی اجتماع خانوادگی سلام فرمانده که ساعت ۱۳ فردا پنج‌شنبه برگزار می‌شود را اعلام کرد.
به گزارش شهدای ایران ، سردار حميدی گفت: شرق به غرب آزادراه به سمت چوگان شمال (پل غربي)، شرق به غرب آزادراه به سمت شمال شيشه مينا (پلشرقي)، غرب به شرق آزادراه به چوگان شمال (پل غربي)، جنوب به شمال بلوار چوگان  قبل از پل آزادراه نبش خيابان وليعصر، جنوب بهشمال بلوار شيشه مينا قبل از پل آزادراه، غرب به شرق حکيم ورودی به  بلوار جهاد جنوبی و غرب به شرق بلوار شهرک آفتاب ورودی بهبلوار غربی ورزشگاه دارای محدوديت تردد است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، افرادی که بعد از ظهر پنجشنبه قصد رفتن به کرج را دارند به جای استفاده از آزادراه ازمحورهای دیگر - بزرگراه شهید خرازی - شهید همدانی و شهید لشگری استفاده كنند.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار