شهدای ایران shohadayeiran.com

خبرنگار روزگارپرس در قم پس از پیگیری از مراجع مرتبط با این مساله کسب اطلاع کرد این قضیه زننده که چند روز پیش اتفاق افتاده است، زن هتک کننده به لباس مقدس روحانیت دستگیر می شود و پس از تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد می گردد و برای روند قانونی به دادگاه معرفی میشود.
زن هتاک به لباس مقدس روحانیت دستگیر شد
به گزارش شهدای ایران، خبرنگار روزگارپرس در قم پس از پیگیری از مراجع مرتبط با این مساله کسب اطلاع کرد این قضیه زننده که چند روز پیش اتفاق افتاده است، زن هتک کننده به لباس مقدس روحانیت دستگیر می شود و پس از تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد می گردد و برای روند قانونی به دادگاه معرفی میشود.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار روزگارپرس در قم در این زمینه، اظهار داشت: زن هتاک به لباس روحانیت در قم بازداشت شد و پس از تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد گردید و هم اکنون پس از طی مراحل قضایی با اخذ اظهارات شهود و آخرین دفاعیات متهم، در مرحله صدور حکم نهایی در دادگاه می باشد.

وی خاطر نشان کرد: تحقیق در مورد مسائلی که باعث شد چنین اتفاق بدی بیفتد در دست بررسی است ولی به هر علتی باشد، باعث نمیشود که شخصی به خود اجازه دهد به لباس روحانیت جسارت و بی حرمتی کند.

شایان ذکر است، قطعاً برخورد قاطع و سریع دستگاه قضا با برهم زنندگان امنیت اجتماعی و اخلاقی و همچنین حمایت قاطع از آمرین به معروف و ناهی از منکر، می تواند به آرامش جامعه کمک فراوانی کند و مانع از به وجود آمدن چنین اتفاقات زشتی در سطح شهر باشد.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار