شهدای ایران shohadayeiran.com

مسئولان امر در توجيه معضل بي برقي، همواره هيچ ديواري كوتاه تر از مصارف خانگي پيدا نكرده و هميشه قصور و تقصير را بر گردن جزئي ترين مصرف كنندگان و يا اخيراً استخراج رمزارزها مي اندازند اما ناگفته پيداست كه با اين فرافكني هاي نخ نما شده، ديگر نمي توان افكار عمومي را درخصوص اين كاهلي آشكار، اقناع نمود.
به گزارش شهدای ایران، روزهاي پاياني عمر دولت دوازدهم، مقارن شده با قطعي هاي طولاني مدت و مكرر برق در جاي جاي كشور كه طاقت مردم را طاق و صبر ايشان را لبريز كرده است! جالب آنكه اين نبود برق، دقيقا همزمان با بروز بي سابقه ترين موج گرماي تابستاني در كشور است كه بسياري از مردم را با معضلات عديده اي مواجه مي كند.

«بي برقي» هديه خداحافظي روحاني به ايرانيان!

تاثيرات سوء مستقيم و غيرمستقيم بي برقي بر حوزه هايي همچون تامين انرژي براي بيمارستان ها و بيماران بدحال، امتحانات مجازي پايان ترم دانشجويان و دانش آموزان، فساد مواد غذايي منجد در سردخانه ها، خاموشي چراغ هاي راهنمايي و رانندگي و وقوع ترافيك يا حتي افزايش تصادفات، تحميل خسارات مادي گسترده ناشي از ازكارافتادگي وسايل برقي و...، از ديگر مواردي است كه چالش هاي فراواني را در زندگي روزمره مردم پديد مي آورد.

اگرچه مسئولان امر در توجيه معضل بي برقي، همواره هيچ ديواري كوتاه تر از مصارف خانگي پيدا نكرده و هميشه قصور و تقصير را بر گردن جزئي ترين مصرف كنندگان و يا اخيراً استخراج رمزارزها مي اندازند اما ناگفته پيداست كه با اين فرافكني هاي نخ نما شده، ديگر نمي توان افكار عمومي را درخصوص اين كاهلي آشكار، اقناع نمود.

كارشناسان حوزه برق بر اين باورند كه طي هشت سال اخير، دولت مستقر بجاي پيش بيني نيازهاي آينده كشور در صنعت برق و توسعه زيرساخت هاي اين بخش، نه تنها هيچ اقدام مثبتي در اين زمينه صورت نداده است بلكه بعضاً با صادرات بي رويه الكتريسيته به كشورهاي همسايه با هدف بالا بردن تراز تجاري و آمارسازي به نفع خود، چراغي كه به خانه روا بود را پيشكش بيگانه كرده است!

البته چندان هم غيرقابل پيش بيني نبود كه نه تنها در حوزه صنعت برق، بلكه در تمامي ابعاد اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و اجتماعي، دولت حسن روحاني با مشكلات عديده اي مواجه گردد؛ چراكه وقتي تمام فكر و ذكر دولتمردان بنفش طي هشت سال گذشته، چشم اميد داشتن به چشم آبي ها و خسارت محضي همچون «برجام» بوده است، ديگر مجالي براي جبران عقب ماندگي هاي داخلي باقي نخواهد ماند.

حتما بياد داريد اين سخنان حسن روحاني را كه در خرداد 94، مي گفت: «اینکه می گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود بعضی ها چشم هایشان را زیاد نچرخانند! تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا مسئله محیط زیست حل سود. تا صنعت جامعه حل شود. تا آب خوردن مردم حل شود. تا منابع آبی زیاد شود.»!

اكنون با گذشت بيش از شش سال از افاضه سخنان فوق الذكر، نه تنها پس از انعقاد برجام، مشكل محيط زيست و صنعت و آب خوردن مردم حل نشده است بلكه در سايه فرصت سوزي ها و ناكارآمدي هاي محض دولت بنفش، چنان سايه شومي بر كشور سايه افكنده كه ملت را در حسرت يكي از ابتدايي ترين و بديهي ترين نيازهاي بشر مدرن، يعني «برق» گذاشته است!
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار