شهدای ایران shohadayeiran.com

با افزایش نرخ تورم در تیرماه فاصله تورمی دهک‌های مختلف نیز افزایش یافته و به ۴.۷ درصد رسیده است.
افزایش فاصله تورمی دهک‌ها

شهدای ایران؛ به گزارش ایسنا، افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به افزایش تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) و همچنین تورم ماهانه در تیرماه منتهی شد؛ به طوری که گزارش مرکز آمار نشان داد تورم ماهانه به ۶.۴ و تورم نقطه به نقطه به ۲۶.۹ درصد رسیده که هر دو رشد ۴.۴ درصدی داشتند هرچند که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه با کاهش همراه و به ۲۶.۴ درصد رسیده بود.

اما بررسی وضعیت تورم در بین ۱۰ دهک هزینه‌ای و براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از این حکایت دارد که در مجموع در کل کشور در بین دهک‌ها تورم از ۲۲.۵ به ۲۶.۹ رسیده که حدود ۴.۴ درصد رشد دارد و فاصله تورمی دهک‌ها در تیرماه به ۴.۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل که ۴.۲ درصد گزارش شده بود ۰.۵ درصد افزایش داشته است.

در دهک‌های مختلف هزینه‌ای تورم نقطه به نقطه بین ۲۴.۳ در دهک اول تا ۳۲.۳ در دهک دهم متغیر بوده که اختلاف شش درصدی بین تورم دهک اول تا دهم وجود دارد و دهک دهم در بین تمامی دهک‌ها بالاترین حد تورم و البته افزایش را داشته است، بر این اساس هزینه های دهک دهم نسبت به تیرماه سال قبل به طور متوسط ۳۲.۳ درصد رسد داشته است.

این در حالی است که در دهک اول تورم نقطه به نقطه از ۱۹ به ۲۴، دهک دوم ۲۰ به ۲۴.۹، دهک سوم ۲۰.۵ به ۲۵.۳، دهک چهارم ۲۰.۸ به ۲۵.۴، دهک پنجم ۲۱.۱ به ۲۵.۶، دهک ششم ۲۱.۶ به ۲۶.۱، دهک هفتم ۲۲.۳ به ۲۶.۹، دهم هشتم ۲۳ به ۲۷.۶، دهم نهم ۲۴.۲ به ۲۹.۱ و در دهک دهم از ۲۶.۶ به ۳۲.۳ از خردادماه به تیرماه رسیده است.

گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره چرایی افزایش تورم در ماه گذشته بر افزایش نرخ ارز به عنوان عامل اصلی این موج تورمی تاکید دارد.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار