شهدای ایران shohadayeiran.com

یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: براساس روال حقوقی درصورتی درخواست های شواری حکام پاسخ داده می شود که مبنای اتهامی آنها اطلاعات آزاد باشد نه اطلاعات جاسوسی.
ایران می‌تواند اجرای پروتکل الحاقی را لغو کندشهدای ایران: با تشریح ابعاد قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه قطعنامه جدید شورای حکام دارای جزئیات عبرت آموزی است گفت: شورای حکام باید یک سازمان و موسسه حقوقی باشد تا به شکل حرفه ای وارد موضوعاتی مثل NPT شود، با رفتاری تحت تاثیر بازیگران کوچک و بزرگ و رژیم صهیونیستی قطعنامه ای را علیه ایران صادر کرده است.

وی با بیان اینکه شورای حکام در جریان این اقدام منطق اتهامی خود را ابتدا بر روی یک زمینه خاص و سپس براساس پروتکل الحاقی قرار داده است افزود: در این زمینه روال کار حقوقی این است که اگر شورای حکام درخواستی داشته باشد باید پاسخ داده شود به شرط آنکه مبنای اسناد اتهامی اطلاعات آزاد باشد نه اطلاعات جاسوسی.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه این شیوه یک تخلف روشن در رفتار آژانس بین المللی هسته ای است ادامه داد: در موضوع پروتکل الحاقی ایران تعهدات داوطلبانه ای دارد و می تواند هر لحظه از این پروتکل که اجرای آن را داوطلبانه پذیرفته است خارج شود.

محمدی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه سپتامبر برخلاف رویه های جاری حقوقی که برای کشورهای مختلف یک گزارش در سال صادر می شود، نسبت به دو قطعنامه علیه ایران اقدام کردند تصریح کرد: تلاش می کنند که در نشست آتی در صورتی که ایران اجازه دسترسی به دو سایت مورد نظر آنها را ندهد گزارش خود را به شورای امنیت ارسال کرده تا شورای امنیت درباره این مسئله تصمیم گیری کند.

رفتار موذیانه اروپا برای محدود کردن صادرات تسلیحاتی ایران است

این کارشناس مسائل سباسی گفت: در بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل با توجه به زمینه ای موجود از مواضع قاطع روسیه و چین که معتقدند ایران در NPT و پادمان و نیز پروتکل الحاقی و همچنین در جریان بازرسی های 15 گانه ای که تا کنون انجام گرفته است ، تخلفی نداشته ضمن اینکه تعهدات مازادی را پذیرفته استاز این رو چنین رفتار را علیه ایران غیر قابل قبول تفسیر کرده و قطعا در شورای امنیت رای منفی و یا ممتنع خواهند داد.

وی با اشاره به اهداف بازی اسرائیلی- آمریکایی - اروپایی گفت: غرب در آستانه پایان پذیرفتن تاریخ موعد تحریم های تسلیحاتی علیه ایران در قالب برجام معتقد است باید اهرم هایی به جهت تبلیغاتی، سیاسی و روانی علیه ایران اعمال کند تا ایران مجبور به پذیرفتن محدودیت های تسلیحاتی شود.

محمدی گفت: برای همین است که اروپایی ها در یک رفتار موذیانه و برای خنثی سازی موضع روسیه و چین در این پرونده پیشنهاد کردند که صادرات تسلیحاتی ایران محدود شود این بدان معنی است که  وقتی صادر محدود شود اما خرید و واردات تسلیحات نظامی از روسیه و چین امکان پذیر باشد ممکن است این دو کشور در دادن رای ممتنع یا خلاف و وتو قطعنامه پیشنهادی آمریکا تعلل کرده و یا همراهی کنند.

باید تعهدات یازدهگانه اروپایی ها را مطالبه کنیم

 این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه دچار شرایط چماق و هویج سیاست های اروپایی و ترامپ هستیم گفت: غرب به دنبال آن است که اگر این موضع را نپذیریم باید به دنبال مذاکره هسته ای باشیم تا تجدید نظر در برجام میسر شده و در پی آن برجام های موشکی و منطقه ای به اجرا بیاید.

محمدی با بیان اینکه این برنامه از سوی آمریکا و اروپا دنبال می شود و حاصل آن امکان پذیر شدن مذاکرات برجامی و غیربرجامی است عنوان کرد: در شرایط کنونی از سوی آقای روحانی مثل یک جریان هماهنگ با غرب پالس هایی ارسال شده است، موضع آقای روحانی بسیار مشکوک است و برای بر هم زدن روابط ایران و روسیه و چین و پالس دادن به آمریکا که شما فشارهایتان را اضافه کنید ما در مقابل آانس هم هیچ گونه واکنشی نشان نمی دهیم. این در حالی است که باید از پروتکل الحاقی داوطلبانه خارج شده و تعهدات یازدهگانه اروپایی ها را مطالبه کنیم.

وی با بیان اینکه باید تاکید کنیم که در NPT می مانیم و پادمان را اجرا می کنیم تصریح کرد: هر صدایی مثل صدای آقای موسویان که یک صدای خائنانه از خارج کشور است و به خروج از NPT دعوت می کند رد شده است زیرا خروج از NPT به منزله موضع گیری روسیه علیه ایران است و این صدا فقط برای تحریک مواضع روسیه و چین است و هیچ زیانی برای آمریکا و غرب نداشته بلکه آنها را آماده می کند که بیشتر از قبل به ایران فشار آورده و ما را تصمیم پذیرتر از قبل در برابر غرب در عرصه های دفاعی قرار دهد.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: بهترین موضع ما در شرایط کنونی این است که با اجرای گام های دقیق پنج گانه ای که توسط دولت به شکل سست و بی اثر در حال اجراست به اجرای قاطع در آید و تمام این گام های از جمله غنی سازی 20 درصد که انجام نگرفته و تنها 20 درصد انجام شده به اجرای کامل در آید.

محمدی خاطرنشان کرد: باید تعهدات یازدهگانه اروپایی مطالبه حقوقی و سیاسی و دیپلماتیک شده و خروج از تعهدات داوطلبانه پروتکل الحاقی و مازاد بر آن در بند 3/1 تعطیل اعلام شده و مطالبه آژانس هم از نظر حقوقی غیر قابل فعال شدن باشد در این صورت آژانس اجازه نخواهد داشت در حوزه ای که هیچ گونه پذیرشی از سوی ایران وجود ندارد مبانی حقوقی و اتهامی خود را پایه ریزی کند.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار