شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۹۹۵۲۸
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ۷۲ نماینده پرطرفدارترین و کمیسیون حقوقی و قضایی هم با ۳ نماینده کم طرفدارترین کمیسیون های مجلس یازدهم هستند.
شهدای ایران: طبق ماده ۳۶ آئین نامه داخلی مجلس هریک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوط دریافت می‌کنند و با تعیین دو اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیأت رئیسه مجلس تحویل می‌دهند.‌

بر این اساس نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی برای عضویت در ۱۳ کمیسیون مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که جزئیات آن در جداول زیر آمده است. بر اساس این گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ۷۲ داوطلب از نماینده پرطرفدارترین و کمیسیون حقوقی و قضائی هم با ۳ نماینده کم طرفدارترین کمیسیون‌های مجلس یازدهم هستند.

۱. کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس عضویت در این کمیسیون را در اولویت اول یا دوم خود قرار داده اند که اسامی آنها در جدول زیر آمده است.

۲. کمیسیون اجتماعی: ۳۸ نفر از نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون اجتماعی را اولویت خود قرار داده اند که اسامی آنها به شرح زیر است.

۳. کمیسیون اقتصادی: ۴۴ نفر از نمایندگان هم کمیسیون اقتصادی مجلس را اولویت خود قرار داده اند. اسامی کامل این افراد در جدول زیر آمده است.

۴. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: پرطرفدارترین کمیسیون مجلس یازدهم با ۷۲ نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. اسامی کامل داوطلبان این کمیسیون در جدول زیر آمده است.

۵. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها: ۲۵ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم اولویت خود را کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار داده اند که اسامی آن به شرح زیر است.

۶. کمیسیون انرژی: ۴۲ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم نیز ترجیح دادند که عضو کمیسیون انرژی باشند. اسامی کامل نمایندگان داوطلب برای عضویت در این کمیسیون در جدول زیر آمده است.

۷. کمیسیون برنامه و بودجه: پس از کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن، کمیسیون برنامه و بودجه با ۵۸ نفر نماینده شلوغ ترین کمیسیون مجلس یازدهم است.

۸. کمیسیون صنایع و معادن: این کمیسیون پس از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بالاترین تعداد نمایندگان را در خود جای داده است. ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم کمیسیون صنایع و معادن را در اولویت اول یا دوم خود قرار داده اند که اسامی آنها به شرح زیر است.

۹. کمیسیون بهداشت و درمان: ۲۲ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم نیز کمیسیون بهداشت و درمان را اولویت خود قرار داده اند. اسامی این نمایندگان به شرح زیر است.

۱۰. کمیسیون عمران: ۳۸ نفر از نمایندگان این دوره از مجلس، کمیسیون عمران را در اولویت قرار داده اند. اسامی این نمایندگان به شرح زیر است.

۱۱. کمیسیون فرهنگی: این کمیسیون با ۱۲ نفر یکی از کم تعدادترین کمیسیون‌های مجلس یازدهم است. اسامی نمایندگانی که کمیسیون فرهنگی را در اولویت خود قرار داده اند به شرح زیر است.

۱۲. کمیسیون قضائی و حقوقی: رکورد کمترین تعداد ثبت نام کنندگان در لیست کمیسیون قضائی و حقوقی است. تنها ۳ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم ترجیح داده اند که کمیسیون قضائی و حقوقی را در اولویت خود قرار دهند که اسامی آنها به شرح زیر است.

۱۳. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی: ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم نیز کمیسیون کشاورزی مجلس را در اولویت خود قرار داده اند. اسامی این نمایندگان در ادامه آمده است.

 با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیشترین داوطلب را به خود اختصاص داده است اما می‌توان گفت به طور کلی کمیسیون‌های اقتصادی پر مشتری ترین کمیسیون‌ها در مجلس یازدهم هستند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار