شهدای ایران shohadayeiran.com

۲ دختر جوان با پوشش لباس پسرانه سوار بر موتور دست به سرقت از خودرو‌ها می‌زدند که در تعقیب و گریز پلیسی دستگیر شدند.

شهدای ایران؛ این 2 دختر جوان هر یک گذشته عجیبی دارند و تنهایی و فرار از خانه کافی بود تا آنها برای رسیدن به پول دست به سرقت بزنند.

سال گذشته بود که ماموران پلیس در جریان سرقت های 2 پسر جوان که با تخریب شیشه های خودرو اقدام به دزدی از لوازم داخل خودروها می کردند قرار گرفتند.

بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس تهران برای دستگیری 2 سارق حرفه ای وارد عمل شدند و در گام نخست تیم پلیسی با حضور در محل های سرقت به بررسی دوربین های مداربسته پرداختند.

در این مرحله تصاویر به دست آمده از صحنه های سرقت نشان از آن داشت که 2 پسر که کلاه به سر دارند سوار بر موتور به نزدیکی خودروها رفته و یکی از آنها پس از تخریب شیشه خودرو و بازکردن در خودرو، اقدام به سرقت لوازم داخل ماشین کرده و به سرعت پا به فرار می گذارند.

ماموران در بررسی شماره پلاک دزدان پی بردند که این موتور چندی قبل به سرقت رفته و هیچ سرنخی از دزدان به دست نیامد و تیم پلیسی صحنه های سرقت را یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار دادند و این در حالی بود که دزدان به سرقت هایشان ادامه می دادند و مشخص شد دزدان با چند موتور سرقتی دست به این کار می زنند.

گشت پلیسی

با توجه به افزایش این سرقت ها ماموران به صورت محسوس و نامحسوس محل هایی را که دزدان در آنجا دست به سرقت می زدند را مورد بررسی قرار دادند تا اینکه پس از چند روز تیمی از ماموران به 2 پسر جوان موتور سوار که کلاه های بزرگی روی سرشان داشتند مشکوک شدند.

ماموران به صورت نامحسوس 2 پسر جوان را تحت نظر قرار داده و با اعلام این وضعیت به تیم های دیگر محدوده های مسیر 2 جوان موتور سوار تحت نظر تیم های پلیسی قرار گرفت تا اینکه متهمان در کنار یک خودروی پراید توقف کردند.

یکی از متهمان به سرعت از موتور پیاده شد و آرام به کنار خودروی پراید سفید رنگ رفت و با نگاه سطحی در خیابان اقدام به شکستن شیشه پراید کرد.

همین کافی بود تا ماموران برای دستگیری دزدان وارد عمل شوند که سارق جوان با مشاهده خودروی پلیس سوار بر موتور شده و با سرعت پا به فرار گذاشتند.

دختران پسرنما

تعقیب و گریز پلیسی ادامه داشت و با اعلام درخواست نیروی کمکی تیم های گشتی در مسیر 2 جوان موتور سوار قرار گرفتند و پس از 15 دقیقه تعقیب و گریز ، ماموران موفق به متوقف کردن دزدان موتور سوار شده و زمینگیر شدند.

ماموران وقتی کلاه 2 پسر جوان را کنار زدند با صحنه عجیبی روبرو شدند، دزدان 2 دختر جوان بودند که با پوشش مردانه سعی بر پنهان کردن چهره واقعی خود داشتند.

سمیرا و معصومه 2 دختر 24 ساله هستند که از خانه هایشان فرار کرده و برای تامین هزینه های زندگی شان دست به سرقت از خودروها می زنند.

سمیرا در همان ابتدا به سرقت های زیادی اعتراف کرد و گفت که اگر نیاز به پول نداشتم هیچ وقت دنبال سرقت نمی رفتیم و معصومه چون موتور سوار خوبی بود همیشه پشت فرمان می نشست و من هم دزدی می کردم.

معصومه نیز با تایید حرفهای دوستش گفت: چون نمی خواستیم دستگیر شویم لباس پسرانه به تن می کردیم و کسی فکر نمی کرد ما دختران دزدی کنیم.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار