شهدای ایران shohadayeiran.com

بالاخره خبر استعفای سه وزیر آمد. غیر از استعفای آقای جنتی که ارتباطی به مسائل حوزه کاری ایشان یعنی فرهنگ نداشت و به مسائل مربوط به شخص خود ایشان بر می گشت، استعفای وزرای آموزش و پرورش متاثیر از انتقادات گسترده مجموعه های ذیل این دو وزیر یعنی معلمان و اهالی ورزش بود.
شهدای ایران: بالاخره خبر استعفای سه وزیر آمد. غیر از استعفای آقای جنتی که ارتباطی به مسائل حوزه کاری ایشان یعنی فرهنگ نداشت و به مسائل مربوط به شخص خود ایشان بر می گشت، استعفای وزرای آموزش و پرورش متاثیر از انتقادات گسترده مجموعه های ذیل این دو وزیر یعنی معلمان و اهالی ورزش بود.

فارغ از درستی یا نادرستی این تصمیم چند ماه مانده به انتخابات، سوال اصلی این است که آیا آقای رئیس جمهور واقعا اطلاعی از وضعیت تاسف بار مسائل مرتبط با حوزه های زیرمجموعه آقای نعمت زاده ندارند؟ آیا نمی دانند صنایع بزرگ و کوچک در چه شرایطی بسر می برند و هیچ متولی پای کاری که مسائل شان را از طریق او حل کنند، نمی بینند؟ وضعیت بازرگانی کشور، وجود قاچاق گسترده در کشور، عدم حل مسائل بانکی وارد کنندگان مواد اولیه علی رغم برطرف شدن تحریم ها در بانک های کوچک، عدم استفاده از فرصت بازار بزرگ روسیه و....از چشم رئیس جمهور پنهان است؟

شاید فعالان حوزه های مربوط به ایشان هم باید دست به اعتراض های مدنی می زدند که صدایشان به گوش رئیس جمهور برسد. قریب به اتفاق فعالان اقتصادی، گروه های مختلف سیاسی از طیف های مختلف و حتی بسیاری از دولت مردان بر ضرورت تغییر وزیر پا به سن گذاشته صنعت و معدن و تجارت تاکید دارند. کاش حال که دولت تصمیم گرفته در کنار وزیر ارشاد، چند ماه مانده به انتخابات تصمیم به تغییرات پرریسک در کابینه بدهد، فکری هم برای  مهمترین وزارت خانه موثر در تولید و اشتغال کشور کند.

 #ما_هنوز_ناامید_نیستیم.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار