شهدای ایران shohadayeiran.com

توسط یک روزنامه داخلی:
این روزنامه اصلاح طلب، در شماره دیروز خود، خلاصه‌ای از شرح حال "ابراهیم گلستان" و نام برخی از منتقدان این نویسنده و فیلمساز مقیم انگلیس را منتشر نمود، اما هیچ اشاره‌ای به جاسوس بودن گلستان نکرد!
سرویس فرهنگی شهدای ایران:روزنامه اصلاح طلب «هفت صبح» جاسوس تابلودار انگلیس را «پیرمرد نازنین» خطاب کرد!

جاسوس تابلودار

این روزنامه در مطلبی به بهانه 90 سالگی برخی به اصطلاح هنرمندان، دست به تمجید از "ابراهیم گلستان" زد.

جاسوس تابلودار

بنابر این گزارش، این روزنامه، در شماره دیروز خود، خلاصه‌ای از شرح حال ابراهیم گلستان و نام برخی از منتقدان این نویسنده و فیلمساز مقیم انگلیس را منتشر نمود، اما هیچ اشاره‌ای به جاسوس بودن گلستان نکرد.

لازم به ذکر است؛ابراهیم گلستان برای توجیه چپاول ثروت ملی کشورمان، برای لندن فیلم تبلیغاتی می‌ساخت.

جاسوس تابلودار
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار