شهدای ایران shohadayeiran.com

روحانی در حالی سال81 با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) به عملکرد وزیر نفت وقت (زنگنه) اعتراض کرده بود که در سال ۹۲ تحت فشار صاحبان سهام دولت یازدهم زنگنه را برای وزارت نفت پیشنهاد داده و امروز نیز دربرابر تکرار تجربه انعقاد قراردادهای استعماری سکوت می کند!
به گزارش شهدای ایران به نقل از  مرصاد، روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت، سال81 با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) در اعتراض به عملکرد وزیر نفت وقت (زنگنه) تأکید کرد: « قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود، قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار غیرمطلوب است.»

 

روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور داشته و منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت؛ تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از ز نگنه درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.

 

روحانی در این نامه تصریح می‌کند قرارداد مذکور از طریق واسطه‌ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است.

 

آگاهی و اعتراض روحانی به عملکرد ضد منافع ملی از سوی زنگنه در حالی است که او در سال ۹۲ تحت فشار صاحبان سهام دولت یازدهم زنگنه را برای وزارت نفت پیشنهاد داده و امروز نیز دربرابر تکرار تجربه انعقاد قراردادهای استعماری سکوت می کند!
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار