شهدای ایران shohadayeiran.com

سارق مسلح نقابدار صبح دوشنبه به یک بانک در خیابان ساحلی شیراز دستبرد زد.
به گزارش شهدای ایران، سارق مسلح نقابدار صبح دوشنبه به یک بانک در خیابان ساحلی شیراز دستبرد زد.

به گزارش خبرجنوب، سارق مسلح حوالی ساعت 10 و 30 دقیقه صبح در حالی که نقاب داشت با ورود به بانک ملی خیابان ساحلی شیراز با تهدید مردم و کارکنان بانک مبلغ 15 میلیون تومان وجه نقد به سرقت برد و سپس متواری شد.

این سارق نقابدار پس از دستبرد زدن به بانک با یک دستگاه خودرو پژو پارس از محل گریخت. بر اساس ادعای یکی از مشتریان بانک این سارق پس از ورود به بانک در حالی که اسلحه با خود داشته با تهدید مشتریان و کارکنان بانک با یک دستگاه پژو پارس از محل گریخت.به دنبال وقوع این سرقت اکیپی از دادسرای جنایی شیراز به همراه دادستان و تیمی از اداره آگاهی در محل سرقت حاضر شده و به بررسی موضوع پرداختند.

در این خصوص دستورات لازم از سوی مقام قضایی برای شناسایی و دستگیری این سارق صادر شد.

سرقت های مسلحانه سریالی از بانک های شیراز

درساعت 10 و 30 دقیقه صبح ۲۲ اردیبهشت ماه سال گذشته یک مورد سرقت مسلحانه از بانک تجارت شعبه نیایش در شیراز گزارش شد. در بررسي های صورت گرفته پیرامون این موضوع مشخص شد که سارق مسلحی در حالی که کلاه کاسکت به سر داشته پس از ورود به بانک و تهدید افرادی که آنجا بوده اند اقدام به سرقت بیش از 44 میلیون تومان وجه نقد کرده و سپس از محل متواری شده است.

شنیده ها حکایت از این داشت که سارق با خودروی پژو پارسی که مقابل بانک بوده متواری شده است.

در دهم شهریورماه سال گذشته نیز به بانک کشاورزی شعبه گلستان دستبرد زده شد و بیش از 20 میلیون تومان وجه نقد به سرقت رفت.

در 27 شهریورماه سارق مسلح به بانک صادرات فرهنگ شهر دستبرد زد. مرد جوان درحاليكه كلاه نقابدار داشت وارد بانك صادرات فرهنگ شهر شد. وی با تهديد اسلحه به سراغ مسئول شعبه رفت و 11 ميليون و 400 هزار تومان پولي را كه داخل شعبه بود به سرقت برد و سوار بر خودرو پا به فرار گذاشت.

همچنین ، بانک اقتصاد نوین شعبه قدوسی نیز در همان سال مورد دستبرد قرار گرفت.

چهارشنبه ۲۵ فروردین امسال نیز به بانک رفاه واقع در خیابان ستارخان دستبرد زده شد.در این سرقت نیز سارق مسلح نقابدار حدود ۵۰ میلیون تومان از بانک خارج كرد.

در 13 تیرماه امسال نیزسارق پس از ورود به بانک ثامن 30 متری سینما سعدی ۲۴ میلیون تومان وجه نقد به سرقت برد.

در حال حاضر پرونده سرقت های مسلحانه سریالی شیراز در شعبه 17 دادسرای جنایی شیراز تشکیل شده و تحقیقات گسترده ای برای شناسایی و دستگیری این سارق آغاز شده است.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار