شهدای ایران shohadayeiran.com

روزنامه اجاره ای شرق در گزارشی در مورد غلامحسین کرباسچی به پاک سازی دستان این مفسد کارگزارانی از فساد پرداخته است.
به گزارش شهدای ایران،روزنامه اجاره ای شرق در گزارشی در مورد غلامحسین کرباسچی به پاک سازی دستان این مفسد کارگزارانی از فساد پرداخته است.
 
این روزنامه زنجیره ای بدنام در حالی به سراغ مجرم فاسد در شهرداری آن هم در دولت خاتمی رفته است، که خود این روزنامه نیز شایعاتی در مورد مفاسدش مطرح است.
 
این روزنامه در ابتدای گزارش خود سعی کرده با چند خط پروژه تکراری تطهیر غلامحسن کرباسچی از پرونده فسادش را مجددا فعال کند.
 
شرق در ابتدای می نویسد: هربار که ماجرای املاک نجومی و واگذاری‌های شهرداری تهران مطرح می‌شود، نامی هم از غلامحسین کرباسچی برده می‌شود و او هر بار برای ادعاهای مطرح‌شده پاسخ کتبی ارسال می‌کند. این‌بار هم پاسخی را به مصاحبه عباس سلیمی‌نمین‌ داده است.
 
روزنامه زنجیره ای نزدیک به کارگزاران در اواسط گزارش خود به نقل از کرباسچی می آورد:  از اینکه یک مورخ چنین استدلال کند، باید درِ تاریخ مبتنی بر این استدلال را برای همیشه تخته کرد. اوایل انقلاب چند جوان کم‌تجربه یک بنده‌خدایی را به اتهام جاسوسی برای انگلیس گرفتند و به دادگاه بردند. قاضی پرسید مستندات شما چیست؟ آن جوانان ساده‌دل گفتند همین که سندی از خود به جا نگذاشته، نشان می‌دهد جاسوس انگلیس است! اگر بیان این استدلال از چند جوان کم‌آگاه اول انقلاب موجب خنده می‌شد، بیان آن پس از چهار دهه از انقلاب و از سوی یک تاریخ‌نگار اصولگرایان باید موجب گریه شود. کسی که ذره‌ای با امور اداری آشنا نیست و نمی‌داند که در امور مالی و ملکی، نمی‌توان بدون سند اقدامی کرد و امحا یا فقدان سند نیز رافع مسئولیت نیست، چگونه می‌تواند تاریخ‌نگار شود؟ خب اگر سندی نیست، ایشان از کجا اطلاع یافته که بنده پیچیده عمل کرده‌ام، نکند علم غیب دارند؟
 
باز تکرار جوابیه این مفسد اقتصادی در صفحه اول روزنامه شرق در حالی شکل منتشر شده که این روزنامه نفتی هیچ گاه حاضر به انتشار مستندات تخلف کرباسچی نشده است.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار