شهدای ایران shohadayeiran.com

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد ملت های اروپایی بر خلاف سیاست های دولت های این کشورها، دشمن سوریه نیستند.

به گزارش شهدای ایران، رئیس جمهور سوریه تاکید کرد بدون حمایت مردم این کشور نمی توانست تا به امروز در برابر جنگ شش سال گذشته مقاومت کند.

بشار اسد در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون دانمارک، در پاسخ به این سوال که آیا شما واقعیت اوضاع انسانی شهر حلب را پنهان می کنید؟ گفت: ما از ابتدای جنگ ضد سوریه تاکنون با موج تبلیغات دروغ روبرو بوده ایم. موافقت من با این دروغ ها و واقعی دانستن آنها باعث نمی شود که من فردی صادق باشم. اگر من بگویم شما حق دارید، به معنای صداقت داشتن من نخواهد بود. به همین علت می گویم بین پذیرفتن اینکه (این مسایل) سیاست (دولت سوریه) است یا پذیرفتن اینکه همواره اشتباهاتی رخ می دهد، تفاوت وجود دارد. من اشتباهی را که ممکن است فردی مرتکب شود، نفی نمی کنم. من گفتم همواره اشتباهاتی رخ می دهد. در هر جنگی اشتباهاتی رخ می دهد. من کاملا واقع بین هستم، اما این حرف که هدف ما به عنوان دولت سوریه آن است که دستور ویرانی بیمارستان ها، مدارس یا قتل غیرنظامیان را صادر کنیم، این مسئله واقعیت ندارد، زیرا با منافع ما تناقض دارد.

وی افزود: حتی اگر اخلاق را کنار بگذاریم، ما این کار نمی کنیم، زیرا به ضرر خود ماست. بنابراین افرادی که می گویند ما واقعیت ها را نفی می کنیم، آیا می توانند هیچ فردی را قانع کنند که ما اقداماتی را انجام می دهیم که به ضرر منافع خودمان باشد ؟ ثانیا اگر ما سوریها را می کشیم و بیمارستان ها را ویران می کنیم و مرتکب همه این بی رحمی ها می شویم - در شرایطی که با همه ابرقدرت ها و دلارهای نفتی در جهان روبرو هستیم- چگونه ممکن است من پس از گذشت حدود شش سال از این جنگ، همچنان رئیس جمهور باقی مانده باشم؟ من سوپرمن نیستم. اگر از حمایت مردمی برخوردار نبودم، اکنون اینجا نبودم. به این علت که از حمایت (مردمی) برخوردارم و به این علت که از سوریها دفاع می کنیم، از حمایت به عنوان رئیس جمهور و دولت (سوریه) برخوردار می شویم. این مسئله همه این ادعاها را زیر سولا می برد. در نهایت، واقعیت ها گویاست.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد ملت های اروپایی بر خلاف سیاست های دولت های این کشورها، دشمن سوریه نیستند.

اسد گفت: ملت های اروپایی دشمنی با سوریه ندارند و تفاوت زیادی بین آنها و سیاست های دولت های اروپایی وجود دارد.

وی افزود: اروپا به طور کامل در نقشه سیاسی جهان، دستکم از سال 2003 و پس از حمله به عراق، غائب بوده است، زیرا اروپاییها فقط از آمریکاییها در این مدت پیروی کرده اند و جرات ندارند مسیر مستقل و اختصاصی مربوط به خود را در صحنه سیاسی در پیش بگیرند.


*صداو سیما

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار