شهدای ایران shohadayeiran.com

کتاب «تفکر و سواد رسانه‌ای» برای اولین بار وارد کتاب درسی دانش‌آموزان دوم دوره متوسطه تمام رشته‌ها شده است
به گزارش شهدای ایران، در درس هفتم این کتاب که به «فنون اقناع» اختصاص دارد، آمده است: «رسانه‌ها با استفاده از شیوه‌های اقناعی سعی می‌کنند از طریق عقل (منطق) یا احساس یا هردوی آنها بر ما تأثیر بگذارند. تأثیرات رسانه‌ها بر ذهن و قلب مخاطب دقیق، ماهرانه و پیچیده است. این مهم توسط فنون و روش‌‌هایی برای جلب توجّه و نظر ما؛ پدیدآوردن اعتبار و اعتماد برای خودشان؛ شبیه‌سازی آمال و آرزوهای خودشان در وجود ما؛ تحریک ما برای انجام دادن کاری مانند خرید، رأی دادن، سرمایه گذاری و …و در مجموع قانع کردن ما انجام می‌شود». در فعالیت گروهی این درس مطرح شده است: «اکنون تعدادی فیلم، پوستر، خبر و شعر به شما ارائه می‌شود. در هر یک از آنها فن یا فنونی از اقناع به کار گرفته شده است. با استفاده از متن صفحات بعد، این رسانه‌ها را تحلیل و فنون به‌کار گرفته شده در هر یک را شناسایی کنید. توجّه کنید که در نمونه های ارائه شده تعدادی از آنها به کار گرفته شده است». لباس بهرام رادان کتاب های درسی دانش آموزان بیوگرافی بهرام رادان اینستاگرام بهرام رادان پس از این سؤال، تعدادی تصویر در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است که یکی از آنها عکس هنرپیشه معروف و شرکت چرمی است که این هنرپیشه، تبلیغات آن را انجام می‌دهد. نکته حائز اهمیت این است که چرا آموزش و پرورش در کتاب درسی، تبلیغات یک شرکت را که پوستر و بنرهای آن با در سطح شهر موجود است به کتاب درسی وارد کرده است؟ آیا این هم یک تبلیغ ظریف از سوی آموزش و پرورش است؟!

بهرام رادان وارد کتاب درسی بچه ها شد!+عکس


*ساتین


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار