شهدای ایران shohadayeiran.com

رئیس جمهور ترکیه خاطر نشان کرد که در صورت آزادی محمد مرسی و دوستان مظلوم وی، احتمال آغاز عادی سازی روابط با مصر وجود دارد.
به گزارش شهدای ایران، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تلویزیون خلیجیه عربستان مصاحبه کرده و در ارتباط با عادی سازی روابط با مصر شرط گذاری کرد.

شرط اردوغان

اردوغان در مصاحبه خود با تلویزیون سعودی اظهار داشت: "در صورتی که محمد مرسی و دوستان مظلوم وی آزاد شوند، احتمال عادی سازی روابط با مصر وجود دارد."

گفتم که امکان ندارد

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تصمیم قطعی این کشور برای رد حکومت برآمده از کودتا، افزود: "به دوستان عربستانی و قطری گفتم که امکان عادی سازی روابط با حکومت کودتای مصر غیر ممکن است."

می بینید که دارم می خندم

اردوغان در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه: "آیا ترکیه قصد سرکردگی و گسترش را در منطقه دارد؟" اظهار داشت: "می بینید که در حال خندیدن هستم."

شایان ذکر است، اردوغان در این مصاحبه با حمایت از عربستان سعودی، قانون 11 سپتامبر آمریکا در حق دادن به شهروندان این کشور برای شکایت از عربستان در خصوص دست داشتن عربستان در وقایع 11 سپتامبر را محکوم کرد.


*آناج
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار