شهدای ایران shohadayeiran.com

غیرت ابوالفضلی دعای خیلی از ما در حق همدیگر شده است.خدا به همه ما و به همه بویژه به مسئولان ما غیرتی ابوالفضلی عطا فرماید!

شهدای ایران:شمر برای عباس و برادرانش امان نامه از عبیدالله گرفته بود.عباس بن علی(ع) گفت:خدا لعنت کند تو و امانت را. من امان داشته باشم و حسین امان نداشته باشد!و وفاداری عباس آن شد که در عاشورا رقم خورد و عباس شد مظهر وفا و غیرت.

غیرت ابوالفضلی دعای خیلی از ما در حق همدیگر شده است.خدا به همه ما و به همه بویژه به مسئولان ما غیرتی ابوالفضلی عطا فرماید!

غیرتی که اسلام را فدای پروتکلهای سیاسی و بین اللملی و بازیهای سیاسب نکنند.

غیرتی که ولایت و دفاع از امام زمان را فدای بغض و کینه های شخصی نکنند.

غیرتی که با امان نامه های زمانه، امام را به آنها نفروشیم.

غیرتی که از عاشورا، مذاکره را معنا نکند و جهاد و شهادت و دفاع از آرمانها را و امربه معروف و نهی ازمنکر را، شعارهای توخالی نداند.

غیرتی همچون غیرت شهید مدرس که گفت:« «پدرم سیداسماعیل، اجداد طاهرین ما را، سرمشق عبرت قرار می داد و می گفت: تسلیم ناپذیری در برابر زور و ستم را از جد شهیدمان، سیدالشهداءعلیه السلام بیاموزیم . یزید بن معاویه، در مقابل بیعت به آن حضرت، مال و منال فراوان و زندگی آسوده وعده داد . ولی او در راه مبارزه برای حق و حقیقت و دفاع از ایمان و عقیده خویش، آن وعده ها را نادیده گرفت و خون پاک خود و خانواده اش حتی نوجوانان و کودکان شیرخوار خانواده را فدا کرد.»خدا این چنین غیرتی عطا نماید که در برابر وعده های نسیه ای غرب مرعوب نشوند.

غیرتی که برای حجاب ناموس مردم و فرهنگ اسلامی آن قدر حساس شوند که آنرا فدای سبد انتخابات نکنند.

غیرتی که اگر دست را بزنند با دندان و اگر با صورت به زمینمان بزنند ،آرمانمان که دفاع از ولی زمان است وا ننهند.

غیرتی که کثرت سپاه یزیدیان مسئولان ما را نهراساند و واهمه به دل نیاید که با این کثرت سپاه نمی شود در افتاد. و همچون شهید چمران بگوید:« گروهی بزرگ از یزیدیان با تانک ها و توپ ها و زره پوش ها و ماشین های زیاد و سربازان فراوان در حرکتند . حق با باطل رو به رو شده است . دشمن سیل آسا پیش می آید و من می خواهم مثل یکی از اصحاب تو در کربلا بجنگم »

غیرتی که اگر تو ماندی و قلیلی سپاه،پا از اسلام انقلابی واننهی.

غیرتی که مشک آب را نه از راه مذاکره، که از راه از خود گذاشتن  و ایستادن بر عهد و پیمان با ولی،پر کرد.

غیرتی که امام هم اگر برادرت باشد او را تا لحظه آخر برادر صدا نکنی و همچنان او را امام و آقا بخوانی.

این غیرت را شهدا خوب فرا گرفتند آنان که محاصره و تشنگی و آتش سنگین دشمن آنان را از پا در نیاورد و تا دم آخر پشت به راه امام نکردند و تنها خواسته آنان این بود که:سلاممان را به امام برسانید و بگویید برایمان دعا کند.

آنانی که در بند اسارت در دست قسی ترین آدم ها حاضر نشدند به امام خود توهین نمایند.

آنانی که با اینکه همه اعضای خانواده اش را در بمباران از دست داد،بر پیکر آنان فریاد می زد که فدای سر امام.

غیرتی که بچه های مدافع حرم همانند بچه های دفاع هشت ساله در بلاد غربت پای دفاع از حرم آل الله جان دادند تا پا نحس یزیدیان زمان به حرم نرسد.

خدا کند که غیرتی ابوالفضلی داشته باشیم و داشته باشند؛ آنوقت انسان با غرور بیرق ابوالفضلی را بر دست می گیرد و همه جا را معطر می کند. غیرت ابوالفضلی یعنی غیرتی انقلابی.

غیرتی انقلابی یعنی اگر همه دنیا بر علیه ما باشند ما پرچم اسلام را زمین نگذاریم و به گفته اماممان تا مبارزه هست ما هم هستیم!

می دانیم غیرت ابوالفضلی که همان غیرت انقلابی است به گفته حضرت سیدعلی،سبب پیشرفت انقلابمان می شود.

فرصت محرم و صفر را غنیمت بشماریم و از این فرصت جهت کسب فضائل و گرفتن روحیه انقلابی استفاده نماییم.

چرا که به گفته حضرت روح الله:محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است.یقینا نگاه امام به این ایام نگاهی انقلابی بوده است تا نگاهی متساهلانه.

*علی صالحی زاده

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار