شهدای ایران shohadayeiran.com

دستگاه قضایی در اقدامی قاطع نرگس محمدی از فتنه گران و معاندان نظام و مروج بی حجابی و بی عفتی را به 16 سال زندان محکوم کرد
به گزارش شهدای ایران، دستگاه قضایی در اقدامی قاطع نرگس محمدی از فتنه گران و معاندان نظام و مروج بی حجابی و بی عفتی را به 16 سال زندان محکوم کرد.

بنا بر این گزارش اما در این میان نوع برخورد فتنه با صدور این حکم جالب توجه بود. به عنوان مثال فخری محتشمی پور همسر تاجزاده منافق بدون اشاره به جرمهای متعدد این محکوم قضایی نوشت: " تأیید حکم 16 سال حبس برای یک مادر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ " ولی نگفت مگر نمی شود شخصی پدر یا مادر باشد و جنایتکار و مجرم نباشد همانند همسر دروغگوی خودش!به گزارش خبرنگار ما در این میان واکنش برخی دیگر از مزدوران فراری به خارج از کشور هم دیدنی بود. مهناز هدایتی از آرزوی دست نیافتنیش که باید به گور ببرد نوشت و مسیح بی حیا نیز اظهار درماندگی خود را با سخنان دیگران به رخ کشید. و البته بودند مخاطبانی که با کامنتهای زیبا جواب در خور شانی به این وطن فروشان خائن داده اند.

به گزارش عصر امروز در ادامه بدون هیچ شرحی دیگر نظر شما را به برخی از این واکنشها و کامنتهای مخطبان جلب می نماییم.


*عصر امروز


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار