شهدای ایران shohadayeiran.com

مسئول انتظامات حرم حسینی گفت: ما تقریبا از زمان پایان ایام سوگواری محرم سال گذشته در حال آماده شدن برای ایام محرم امسال هستیم و در این زمینه ۱۵ هزار نیروی داوطلب به ما کمک می کنند.
به گزارش شهدای ایران،این روزها آستان مقدس حسینی در جنب و جوش آماده شدن برای ایام سوگواری محرم می شود و در این زمینه همه ساله افراد داوطلب زیادی از مناطق مختلف عراق به یاری حرم حسینی می شتابند که تعداد آنها به 10 تا 15 هزار نفر می رسد و به وظایفی که در این راستا به آنها محول می شود عمل می کنند.


فاضل عوز مسئول ساماندهی و انتظامات حرم مطهر می گوید: ما تقریبا از زمان پایان ایام سوگواری محرم سال گذشته در حال آماده شدن برای ایام محرم امسال هستیم و به تقسیم مسئولیت ها میان کارکنان امنیتی و خدمات رسانی حرم پرداخته ایم.

وی افزود: ما از سال 2003 جهت آمادگی برای ایام محرم از افراد داوطلب استفاده می کنیم که تعداد آنها نیز هر سال رو به ازدیاد است و البته سعی می کنیم برای این کار از افرادی استفاده کنیم که در سال های گذشته هم به ما کمک کرده اند تا از تجربیات آنها استفاده شود و نیاز به آموزش مجدد به نیروها نباشد.
 

عوز در مورد افراد داوطلب خارج از عراق که مایل به کمک به حرم مطهر هستند گفت: افراد زیادی از خارج از عراق به ویژه از کشورهای ایران، عربستان، یمن و بحرین داوطلب کمک به ما هستند، اما اوضاع امنیتی به ما اجازه نمی دهد از این افراد استفاده کنیم.


*حوزه
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار