شهدای ایران shohadayeiran.com

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس:
اخیرا با خبر شدیم که در روز پنجشنبه یک مهر، سید محمد حسینی جانباز 50 درصد دوران جنگ تحمیلی همزمان با روز های آغازین هفته دفاع مقدس پس از حدود ده سال تصدی پست مشاورت امور ایثارگران وزارت ارتباطات و تحمل فشار های متعدد مبنی بر استعفای خود خواسته سرانجام در یک روز تعطیل از این مقام کنار گذاشته شدند.
سرویس اجتماعی شهدای ایران:در سال 77 از سوی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغیه ای مبنی بر انتصاب مشاور امور ایثارگران در وزارتخانه ها صادر شد و وزرا با رعایت ضوابط مشخصی موظف به انتصاب مشاوری در امور ایثارگران شدند اما اخیرا با خبر شدیم که در روز پنجشنبه یک مهر، سید محمد حسینی جانباز 50 درصد دوران جنگ تحمیلی همزمان با روز های آغازین هفته دفاع مقدس پس از حدود ده سال تصدی پست مشاورت امور ایثارگران وزارت ارتباطات و تحمل فشار های متعدد مبنی بر استعفای خود خواسته سرانجام در یک روز تعطیل از این مقام کنار گذاشته شدند.
به گزارش 598، وی افزود:در طول سه سال گذشته بی مهری های فراوانی به بنده و همچنین امور ایثارگران صورت گرفته است و نه تنها مساعدتی از جانب وزیر در امور ایثارگران در کار نبوده بلکه با وجود جایگاه مشاورت حتی یک جلسه مشترک نیز با آقای واعظی برگزار نگردیده است.

مشاور سابق وزارت ارتباطات در امور ایثارگران در ادامه بیان داشت: پس از عزل بنده ، مشاورت مذکور نیز از چارت سازمانی حذف شده و مدیر کل دفتر وزارت ارتباطات علاوه بر داشتن مسئولیت های فراوان به عنوان مسئول امور ایثارگران در وزارت ارتباطات نیز منصوب گردیده است!
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار