شهدای ایران shohadayeiran.com

وقتی مسئولان کوتاه می آیند
عمانی ها در نمایشگاه بین الملل دریایی ایران با اهانت به خلیج فارس از نوشت کلمه فارس در کنار نام خلیج خودداری کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، عمانی ها در نمایشگاه بین الملل دریایی ایران با اهانت به خلیج فارس از نوشت کلمه فارس در کنار نام خلیج خودداری کردند.

بنابراین گزارش؛ هفته گذشته در جریان مسابقات پاراالمپیک بعد از آنکه نام خلیج فاری روی لباس کاروان ایرانی درخشش داشت، عربستان سعودی شکایت کرد که ایران اقدام سیاسی انجام داده است و مسئولان وزارت ورزش فارغ از اینکه این ادعای عربستان مضحک و غیر قانونی است به سرعت اقدام به جذف نوشته خلیج فارس کردند.

سیاست تساهل و کوتاه آمدن  مسئولان دولت تدبیر و امید تا جایی پیش رفته است که اینبار عمانی ها در نمایشگاهی که برای ایران است اسم خلیج فارس را تحریف کرده است و اعتراضی از کسی بلند نشده است.

این اولین بار نیست که عزت ایرانی و اقتدار کشور با کوتاه آمدن های بی دلیل مسئولان زیر سوال می رود اما بدون شک در مورد خلیج فارس باید گفت، اگر روند حذف نام فارس از خلیج همیشه فارس عادی شود آن زمان دیگر نمی توان به راحتی محافظ عنوان خلیج فارس بود.


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار