شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - کاش
برچسب: کاش
ای کاش اقدامات پیشگیری و عدم حضور وی را پیش...
کد خبر: ۱۷۷۲۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


روایت فتح منتشر کرد:
کرده است و ثانیاً ای کاش اقدامات پیشگیری و عدم...
کد خبر: ۱۷۷۲۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


تا اینکه این قضیه حل بشود ای کاش افراد مدعی...
کد خبر: ۱۷۷۱۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


فیلم ها رونق نگیرد اما ای کاش دولت حمایت بیشتری...
کد خبر: ۱۷۶۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶


است واقعیت را جعل کرده است ای کاش بگویند دقیقا...
کد خبر: ۱۷۶۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵


نوشت کاش روبرویم بودی و برایت میخواندم "بگذار برایت چای...
کد خبر: ۱۷۶۲۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷


ببینند ای کاش همان طور که دلشان برای روح و...
کد خبر: ۱۷۶۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷


علم محرومند برای هیچ کس اهمیت ندارد ای کاش خود...
کد خبر: ۱۷۶۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


پای دین را هم وسط کشیدند
رود کدام اسلام از دست می رود ای کاش اسلام...
کد خبر: ۱۷۶۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


کد خبر: ۱۷۵۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲


اصلا چه می گویند بسیارند ای کاش به خود می... که اسلامی ای کاش ملتهای تحت فشار مثلث زور و...
کد خبر: ۱۷۵۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲


که گفته بود کاش اسلام را می فهمیدی طوری منتشر...
کد خبر: ۱۷۵۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


شود اسلام از دست می رود ای کاش اسلام را...
کد خبر: ۱۷۵۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


از دست می رود ای کاش اسلام را می فهمید...
کد خبر: ۱۷۵۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰


ای کاش از اسلام چیزی می فهمیدی ...
کد خبر: ۱۷۵۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


کاش ما اجازه داشتیم دوربین همراه خود ببریم تا این...
کد خبر: ۱۷۵۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


شهر به انتقاد از او پرداخت و گفت ای کاش...
کد خبر: ۱۷۵۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸


به مناسبت روز دانشجو منتشر شد
کاش مى شد هفته اى یک بار باشد مثل سابق...
کد خبر: ۱۷۵۶۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


داشت محمدکریمی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که کاش تمامی...
کد خبر: ۱۷۵۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


سیاه کرده است کاش برای روماتیسم بنده هم فکری می...
کد خبر: ۱۷۵۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


آخرین اخبار