شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - دراز
برچسب: دراز
مراسم پاسداشت شهدای غرب کشور و منطقه بازی دراز شامگاه...
کد خبر: ۱۷۶۳۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


همواره دست دوستی به سوی آنها دراز کرده ایم ‎وی...
کد خبر: ۱۷۶۳۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹


و ذلت دراز کرده اند تا بلکه صهیونیست ها کمکی...
کد خبر: ۱۷۶۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷


دراز مدت آنها ترجیح دادیم که باید این رویکرد تغییر...
کد خبر: ۱۷۶۰۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


داشت دست یاری به سمت شما دراز کرده ایم و...
کد خبر: ۱۷۵۵۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


شخصی خود دارند و این قصه سر دراز دارد جناب...
کد خبر: ۱۷۵۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۰


روزنامه غربگرای شرق مطرح کرد:
از روزنامه ها دست دریوزگی به سوی آمریکا دراز کرده...
یکی از روزنامه ها دست دریوزگی به سوی آمریکا دراز...
کد خبر: ۱۷۵۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


به سمت دراز کرد تا دست دهد وحید بی تفاوت...
کد خبر: ۱۷۴۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۹


حیف این زبون دراز تو نیست بیا بازار کنار خودم...
کد خبر: ۱۷۴۷۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


جنابعالی سالیان دراز در وزارت خارجه مسئولیت داشته اید و...
کد خبر: ۱۷۴۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


40 سال پیش در چنین روزی امام (ره) در دیدار دانشجویان چه گفت؟
و دستشان را دراز کرده اند که بابا نفت بده... را پیش ملت دراز کرده که ببخشید من را من...
کد خبر: ۱۷۴۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


آوردم تا راحت بخوابد اما او روی موکت دراز کشید...
کد خبر: ۱۷۴۵۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


روی تخت دراز کشیده و به آسمان خیره شده است...
کد خبر: ۱۷۴۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


گناه خود بزرگ بینی که او سالیان دراز مرتکب شده... بلکه آغازگر جنگ های داخلی دراز مدت می شد آقای...
کد خبر: ۱۷۴۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


و کلاه گوشۀ اتاق روی موکت دراز می کشیدیم و... سیف فاتح لانه­ جاسوسی و فرمانده بازی دراز در عملیات...
کد خبر: ۱۷۴۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


غوغا از سکوت آنها بگویم متاسفانه این قصه سر دراز...
کد خبر: ۱۷۳۹۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹


کوچکترین حرکتی نبودیم دراز می کشیدیم روزها بدون کار و...
کد خبر: ۱۷۳۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷


مجاور دست خود را به سوی اسرائیل دراز کرده اند...
کد خبر: ۱۷۳۸۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


دراز کردیم زیرا به نیت خالص قلب پاک و تفکر...
کد خبر: ۱۷۳۸۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۵


سجاده شان دراز کشیده اند ابتدا بسیار تلاش کردم با...
کد خبر: ۱۷۳۷۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱


آخرین اخبار