شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - پیشانی
برچسب: پیشانی
ننگ دیگری بر پیشانی خانواده پهلوی بنشیند عدم موافقت با...
کد خبر: ۱۶۳۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸


برگرداندم و در بغل گرفتمش دیدم که از پیشانی او...
کد خبر: ۱۶۳۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱


همه جوان ها با پیشانی بند مشغول سینه زنی هستند...
کد خبر: ۱۶۲۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱


کد خبر: ۱۶۲۸۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹


سجده چیست ج پیشانی بنابر احتیاط باید بر چیزی که...
کد خبر: ۱۶۲۶۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴


که از خدا بی خبر هستند و یک بار پیشانی...
کد خبر: ۱۶۲۴۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲


به عنوان مدعی العموم و پیشانی دستگاه قضایی است و...
کد خبر: ۱۶۲۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰


و پیشانی مرز های کشور در آب های سرزمینی هستند...
کد خبر: ۱۶۲۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰


مسئله دار پیشانی دار و ضدانقلاب خارج نشین و ایادی...
کد خبر: ۱۶۲۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸


س بر پیشانی رزمندگان کشورمان نقش بست روند جنگ عوض...
کد خبر: ۱۶۱۹۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


پیشانی اش ننوشته بود "سفیر" و فقط از روی احساس...
کد خبر: ۱۶۱۹۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲


کد خبر: ۱۶۱۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴


کد خبر: ۱۶۱۴۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱


کد خبر: ۱۶۱۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸


شهدای این واقعه عظیم پیشانی محبت و احترام بر ساحت...
کد خبر: ۱۶۱۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲


مشت کرد و آورد بالا و گذاشت روی پیشانی اش... پیشانی اش شاید اگر این کار را نمی کرد کم... در لحظات آخر عمرش وقتی مشت اش را روی پیشانی...
کد خبر: ۱۶۰۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸


ای که در پیشانی آن به دو مقوله دروغ و...
کد خبر: ۱۵۹۹۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


خمپاره و اصابت ترکش به ناحیه پیشانی پا و پهلو...
کد خبر: ۱۵۹۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


من خیلی گران تمام شد و من پیشانی ام را...
کد خبر: ۱۵۹۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲


آنها را زده بود اما همانجا از ناحیه پیشانی مورد...
کد خبر: ۱۵۸۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۴


آخرین اخبار