شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - منزوی
برچسب: منزوی
شده ۱۹۲۹تکیه دارند - آمریکای منزوی شده را به اولین...
کد خبر: ۱۷۵۹۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۲


بیشتر طرد می شوند و منزوی می شوند وتحت فشار...
کد خبر: ۱۷۵۵۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


دورانی که او آوازه پیشین را نداشت و درقم منزوی...
کد خبر: ۱۷۵۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


منزوی کرده است به طور نمونه اتحادیه اروپا خواستار شفافیت...
کد خبر: ۱۷۴۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


در دنیا منزوی مانده اند وقتی هم به دادگاه لاهه... تنها مانده اند تصریح کرد آمریکایی ها در دنیا منزوی...
کد خبر: ۱۷۴۷۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


ترامپ در خاورمیانه است که هدف از آن منزوی کردن...
کد خبر: ۱۷۴۳۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


ایران نتیجه عکس ایجاد می کند و آنکه منزوی شده...
را تخریب کنند آمریکا منزوی شده است نه ایران اشاره...
کد خبر: ۱۷۴۲۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


ها از همیشه منزوی تر هستند گفت شما در سازمان... همیشه منزوی تر هستند گفت شما ببینید الان چند کشور...
کد خبر: ۱۷۴۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


بینجامد اما نتیجه نهایی می تواند آمریکا را منزوی کند...
کد خبر: ۱۷۴۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


در جامعه بین المللی منزوی هستند و هیچ کشوری از...
کد خبر: ۱۷۳۹۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷


کشیدن نیستند و آنان را گوشه گیر و منزوی می...
کد خبر: ۱۷۳۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶


منزوی شویم خوش چهره با اشاره به اینکه در دنیا...
کد خبر: ۱۷۳۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


و منزوی و از قدرت برکنار بوده و اینکه نسخۀ...
کد خبر: ۱۷۳۱۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


از تحریم های نفتی علیه تهران تلاشی برای منزوی کردن...
کد خبر: ۱۷۳۰۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


دنیا منزوی کند وی افزود با برجام توانستیم رژیم جنایتکار...
کد خبر: ۱۷۲۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


بین المللی احترام نمی گذارد و قصدشان منزوی کردن ایران... منزوی تر و ایران بیش از همیشه مورد احترام افکار...
کد خبر: ۱۷۲۸۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


منزوی و مقهور خود سازند با انتخابی دیگر انتقام خون...
کد خبر: ۱۷۲۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


را در جهان منزوی کنند اما خودشان منزوی شدند امروز...
کد خبر: ۱۷۲۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷


برخوردار بود که درخور رئیس جمهور آمریکا نبوده و منزوی...
است چون ترامپ کشورش را در سطح بین المللی منزوی...
کد خبر: ۱۷۲۵۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


خواهیم تا رژیم ایران را منزوی کنند و از مردم...
کد خبر: ۱۷۲۵۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


آخرین اخبار