شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - فراموش
برچسب: فراموش
فراموش کرد زمانی مردم به خاطر روابط شاه با اسرائیل... عزت ایجاد کرده فراموش شود وی با اشاره به نقش...
کد خبر: ۱۷۵۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


جوان و دانشجویان عزیز قرار گیرد البته نباید فراموش کرد...
کد خبر: ۱۷۵۸۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


البته که نباید نام جوان های این عرصه را فراموش...
کد خبر: ۱۷۵۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


فراموش شده مشخص کند همچنین این مواجهه باید بتواند تا... این معنا تکلیف امروز را با آن دیروز نسبتاً فراموش...
کد خبر: ۱۷۵۷۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


فراموش کردید امیرآبادی خاطرنشان کرد ما یکبار اشتباه کردیم و...
کد خبر: ۱۷۵۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


موارد فراموش می کنند که این نظرات آنها کاملا شخصی... بازیگر هیچ گاه فراموش نکرده و قطعا بخشی از طرفداران...
کد خبر: ۱۷۵۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


است از رقص گرفته تا بوسیدن زن نامحرم فراموش نکنید...
کد خبر: ۱۷۵۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


تامین خواهد شد فقط این نکته را فراموش نکنیم که...
کد خبر: ۱۷۵۶۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۷


فراموش نکنیم که تفاوت میان نقد و نِق چندان زیاد...
کد خبر: ۱۷۵۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


های ناآرام شهرشان هستند آن ها فراموش نکرده اند که...
کد خبر: ۱۷۵۵۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


این باره باید گفت بعید است جناب رئیس جمهور فراموش...
کد خبر: ۱۷۵۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


را که فراموش کرده اید چرا طبقه متوسط را هر...
کد خبر: ۱۷۵۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


اما فراموش کرده بودند حافظه تاریخی دانشجو هرقدر هم که... فراموش نمی کند و نمی شود با چند شعار و...
کد خبر: ۱۷۵۵۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


حمایت کورکورانه و مصرانه شان را از مدیریت لیبرالیسم فراموش...
کد خبر: ۱۷۵۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


گروه تروریستی داعش آزاد کردند فراموش شوند جایی که باید...
کد خبر: ۱۷۵۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


فراموش نشود این مستندها باعث روشن شدن خیلی از مسائلی...
کد خبر: ۱۷۵۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


مملکت تذکر می دهد نباید فراموش شود قاچاق پدر مملکت...
کد خبر: ۱۷۵۴۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


فراموش کردم ثبت نام کنم در یک روز تعداد افرادی...
کد خبر: ۱۷۵۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


مذاکره می کردم که شاید برخی از همقطارانم فراموش کرده...
کد خبر: ۱۷۵۳۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


گری و ریا کاری صورت گیرد فراموش می شود لذا...
کد خبر: ۱۷۵۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


آخرین اخبار