شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - دسترسی
برچسب: دسترسی
آن دسترسی داشته باشند تاکنون نیز 200 پژوهشگر با مرکز...
کد خبر: ۱۷۲۵۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


هم قابل دسترسی است در اینباره می گوید "یازده نفر...
کد خبر: ۱۷۲۵۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


دسترسی اشخاص به اطلاعات اولیه و ثبت سفارش دستور توقف...
کد خبر: ۱۷۲۴۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


پرواز ها اثر بگذارد و دسترسی شما به دارو و...
کد خبر: ۱۷۲۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


است دسترسی داشته باشند تاکنون بارها اخباری از استقرار غیرمنتظره...
کد خبر: ۱۷۲۴۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲


ثبت نمی شود و قابل دسترسی نیست یا به نام...
کد خبر: ۱۷۲۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


آبادان دسترسی پیدا کنیم و سرنوشت جنگ تغییر می کرد...
کد خبر: ۱۷۲۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


از جمله در زمینه دسترسی مردم به دارو و یا...
کد خبر: ۱۷۲۳۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


و همچنین ضبط صدای فراگیر دسترسی دارند ایران از روسیه... آن دسترسی داشته باشد بر اساس این گزارش check point...
کد خبر: ۱۷۲۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵


به دلیل رعایت مسائل ایمنی دسترسی به سکوها مسدود شده...
کد خبر: ۱۷۲۰۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


دوربین و همچنین ضبط صدای فراگیر دسترسی دارند هر قربانی... هر زمان به آن دسترسی داشته باشد بر اساس این...
کد خبر: ۱۷۲۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴


خود دسترسی پیدا می کردند و محدودیت های برنامه هسته...
کد خبر: ۱۷۲۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲


نصب این گونه نرم افزارها از دادن مجوز دسترسی های... قبیل دسترسی به دفترچه تلفن پیامک ها تماس های تلفنی...
کد خبر: ۱۷۱۹۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱


دسترسی به آنها مقدور نیست مسئله ای که برخی پرونده...
سفر به خارج از کشور هم اکنون به وی دسترسی...
کد خبر: ۱۷۱۹۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹


اطلاعات کشور اعم از لزوم طبقه بندی و کیفیت دسترسی... بکارگیری ظرفیت های علمی فنی و اقتصادی برای دسترسی به...
کد خبر: ۱۷۱۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹


از شهروندان و بهبود وضعیت انسانی از طریق تسهیل دسترسی...
کد خبر: ۱۷۱۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


هیچ راهی برای تحقق دسترسی شفاف سازی و محدودیت مورد...
کد خبر: ۱۷۱۷۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


آقای مشایی به کیفرخواست دسترسی داشتید اما آن را نگرفتید...
کد خبر: ۱۷۱۵۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


اطلاعات طبقه بندی شده هم دسترسی دارند آیا پاسخ متقنی...
کد خبر: ۱۷۱۵۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


کاسبی مشکوک با اطلاعات شهروندان ایرانی:
دسترسی به چنین بانک اطلاعاتی غنی برای وزارت خزانه داری...
کد خبر: ۱۷۱۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


آخرین اخبار