شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - تکرار
برچسب: تکرار
کنند که تاریخ مکرر در حال تکرار است بگذار ببینند... تکرار می شود آخرین بوسه محسن بر تابوت برادرشهیدش حسین... است و اگر این تکرار عاشورای حسین نیست پس چیست...
کد خبر: ۱۷۲۵۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


کرده و برای عدم تکرار این حوادث تروریستی و جنبش...
کد خبر: ۱۷۲۵۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


روز شاهد تکرار این جنایت ها و به خاک و...
کد خبر: ۱۷۲۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


این تجربه تلخ برای بار اول نیست و قبلا تکرار...
کد خبر: ۱۷۲۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳


دوباره همان اشتباه را تکرار می کنید چرا گوش نمی...
کد خبر: ۱۷۲۴۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲


و از تکرار این گونه حوادث به شدت جلوگیری کنند...
بر هوشیاری خود بیفزایند و از تکرار این گونه حوادث... باید بر هوشیاری خود بیفزایند و از تکرار این گونه...
کد خبر: ۱۷۲۴۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲


پیشنهاد خود برای تقویت برجام را تکرار کند او این...
کد خبر: ۱۷۲۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲


در روز قیامت شهادت می دهند تکرار این موضوع لطف...
کد خبر: ۱۷۲۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


های تروریستی را از نظر مالی تقویت کند تکرار کرد...
کد خبر: ۱۷۲۴۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


عمل تکرار می شود وی افزود گاهی هم همه اموال...
کد خبر: ۱۷۲۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


تکرار بکند ما دستور بدهیم و ملت ما بسیج بشوند...
کد خبر: ۱۷۲۴۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


تکرار می کننددر قبال این جنایت ها باید پاسخگو باشند...
کد خبر: ۱۷۲۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


تکرار کنم که من هیچ مزاحمتی برای شما فراهم نمی...
کد خبر: ۱۷۲۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


هم پیدا می شوند که همین نوا را تکرار می...
کد خبر: ۱۷۲۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


تکرار می کند دو مرتبه متجاوزی و فردی که به...
کد خبر: ۱۷۲۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


5 صدام در رویای تکرار همان چیزی بود که روز...
کد خبر: ۱۷۲۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


قابل توجه ارگان دولت:
حیا اند که با تکرار واژه اصلاح در تحلیل قیام...
کد خبر: ۱۷۲۳۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


اتومبیل آهنگی در ذهنش تکرار می شود که او را...
کد خبر: ۱۷۲۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۹


بود باز هم در زندان حرف های قبلی را تکرار...
کد خبر: ۱۷۲۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


ویدئوی تکرار می کنم بزرگِ جریان اصلاحات به قول خودشان...
کد خبر: ۱۷۲۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶


آخرین اخبار