شهدای ایران shohadayeiran.com

برچسب ها - توصیف
برچسب: توصیف
حمایت بلندمدت آمریکا از این منطقه توصیف کرد این دیدار...
کد خبر: ۱۷۱۰۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


خبر داد علی علیزاده در توصیف نقش رادیو بی بی...
کد خبر: ۱۷۱۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


و اتوبوس کودکان را یک هدف نظامی قانونی توصیف می...
کد خبر: ۱۷۱۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸


گذشت سال ها اکنون توصیف امام خمینی ره بنیانگذار انقلاب... توصیف کرده بود به عینه تحقق یافته است شیخ یوسف...
کد خبر: ۱۷۰۹۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


به اقتصادش" توصیف کرده انجام داده است ایالات متحده تعرفه...
کد خبر: ۱۷۰۹۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


آزادگان روایت کردید را برای مخاطبان ما توصیف کنید آیا...
کد خبر: ۱۷۰۹۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


این دیدار را خائنانه توصیف کرده بود رئیس سابق سازمان...
کد خبر: ۱۷۰۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


اسرائیل تصویب شده را قانون نژادپرستانه و فاشیستی توصیف کرد...
کد خبر: ۱۷۰۸۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


کنون توصیف کرده نوشته است اما یک مشکل بزرگ درباره...
کد خبر: ۱۷۰۸۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


فضای تعلیق توصیف کرد "ترجیح می دهم از واژه تعلیق...
کد خبر: ۱۷۰۸۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴


پست و دیوانه توصیف کرد ...
با القابی مانند سگ پست و دیوانه توصیف کرد دونالد... و او را فردی پست توصیف کرده است ترامپ روز...
کد خبر: ۱۷۰۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


در کتاب ساموئل هانگینتون ایدئولوگ رژیم آمریکا دیدم در توصیف...
کد خبر: ۱۷۰۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


برای رسیدن به معشوق چطور میشه این زیبایی رو توصیف...
کد خبر: ۱۷۰۶۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


شد اصلا نمی دانستم چطور آن روز را توصیف کنم...
کد خبر: ۱۷۰۶۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


ادامه موج سیاه نمایی برخی سلبریتی ها:
کشوری در فقر و روبه قحطی توصیف کرد بنابر این...
کد خبر: ۱۷۰۶۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


بسیار کوچک مسلمانان را مسخره و عجیب توصیف کرده بود... امور خارجه بریتانیا نیز بسیار تهاجمی و زهردار توصیف شده...
کد خبر: ۱۷۰۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


کارمند سابق بدخلق کاخ سفید توصیف کرد که تلاش می...
کد خبر: ۱۷۰۵۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


از اصطلاح اخبار جعلی برای توصیف رسانه ها استفاده می...
کد خبر: ۱۷۰۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


که توصیف آن چندان بر زبان ممکن نیست وی در...
کد خبر: ۱۷۰۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸


ایدئولوژیک توصیف کردن حکومت ایران مدعی شد پس زمانی که...
کد خبر: ۱۷۰۵۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۸


آخرین اخبار